Formål

  1. Det skal klarlægges, om indførelsen af sensorbleer i Social og Beskæftigelse (på bosteder) kan give samme gevinster, som set i Herning Kommune
  2. Der skal udarbejdes en udrulningsplan for hele MSB, hvis resultaterne er positive

Projektet tester, om borgerne får den rigtige hjælp på rette tidspunkt, når personalet får kendskab til vandladning via et databaseret grundlag. Med sensorbleer kan personalet hjælpe med forebyggende toiletbesøg eller skifte bleen i tiden. 

 

Deltagere i projektet

Den primære målgruppe er inkontinente borgere, som bruger ble.

Virksomheden Wear&Care leverer sensorbleerne. 

Hjem - Wear & Care (wearandcare.com) 

MSO Velfærdsteknologi & Hjælpemidler.

MBU Steensagerskolen som observatør.

 

Effektmål

Effekter for borgeren:

  • større værdighed i at kunne gå på toilettet eller få skiftet, når det er nødvendigt
  • færre skift. Skiftes når det er nødvendigt. Tør i længere tid
  • færre konflikter

Effekter for personalet:

  • større arbejdsglæde ved at hjælpe borgere mere værdigt
  • formodet nedsættelse af risiko for voldsepisoder, hvis borgere ikke vil samarbejde om bleskift
  • mindre nedslidning, da erfaringer viser, at lækager nedsættes, og dermed ”bundskift” af tøj eller seng nedsættes

Effekter for økonomien:

  • reduktion af brugen af bleer
  • formodet omlægning af arbejdstid, da antal af skift og ”bundskift” reduceres

 

Tidsperiode

Forberedelse fra august 2021 til udgangen af 2021. 

Test af produktet fra januar 2022 til sommerferien 2022. 


Baggrund

Testen bygger videre på resultater fra tidligere test og på andre kommuners markedsundersøgelse og test af sensorbleerne.