Formålet med projektet er at afprøve og videreudvikle en prototype af en sengesensor, som er klar til test nu. Formålet er desuden at opskalere til andre kommuner/samarbejdsbyer.

Måling af søvn er første skridt til at sikre borgerne en bedre søvn og dermed større trivsel og livskvalitet. Når man kender en borgers søvnmønster, kan man bedre målrette tiltag som f.eks. ændring af omgivelserne eller sansestimulation med henblik på bedre søvn.

Deltagere i projektet

Kommunerne Helsinki, Torshavn og Syddjurs og Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Aarhus har projektledelsen.

Målgruppen er borgere med kognitive funktionsnedsættelser, der bor på plejehjem, og som oplever søvn- eller døgnrytmeforstyrrelser. Ifølge forskning er det helt op til 75% af alle beboere.   

Skalerbarhed: I første omgang er målgruppen udvalgte plejehjem i Aarhus Kommune, der har projektledelsen. Dernæst plejehjem i andre danske kommuner efterfulgt af plejehjem i de nordiske samarbejdsbyer, hvilket koordineres med lokale tovholdere.  

Løsningen udvikles i et OPI-samarbejde med virksomhederne Amplex (software) og Develco Products (hardware).

Links åbner i nyt vindue:

Amplex – Amplex – Smart City and Utility Intelligence

Develco ekstern og uafhængig Teknologi Udviklingspartner

 

Effektmål

Borger  

  • At borgere på plejehjem med søvnproblematikker opnår større grad af trivsel og livskvalitet målt som en stigning i WHO-5 trivselsscore på minimum 20%
  • At borgeren fastholder eller eventuelt genvinder færdigheder gennem bedring af udholdenhed og koncentration målt kvalitativt
  • At forebygge, at borgerens eventuelle demens ikke forværres pga. søvn-/døgnrytmeforstyrrelser 

Medarbejdere  

  • At medarbejderne oplever en bedring af arbejdsmiljøet som følge af færre konfliktsituationer med udadreagerende borgere samt færre afbrudte seancer (mere nærvær ved den enkelte borger i stedet for at konfliktnedtrappe og guide forvirrede borgere) 

 

Effektivisering af kommunens drift 

  • At borgere i trivsel og ro med forbedret mulighed for at deltage i daglige aktiviteter (større selvhjulpenhed) frigiver tid for medarbejderne til at varetage andre opgaver 

 

Baggrund

To tidligere projekter i Aarhus Kommune har arbejdet med bedre søvn. Det nuværende projekt bygger videre på de erfaringer, der blev opgjort i den sammenhæng. Udover bevilling fra Velfærdsteknologisk OPI-pulje støtter Nordisk Innovation under Nordisk Råd projektet med en mio. norske kroner, mere info: Søvnmonitorering (aarhus.dk)

 

Tidsperiode

Forventet startdato: 01.04.2022 

Forventet slutdato: 31.12.2023