Søren er ansat i Børn og Unges sekretariat og fungerer som bindeled mellem OPI-puljens sekretariat, eksterne samarbejdspartnere og projektejere i Børn og Unge.