Morten er projektleder i Velfærdsteknologi & Hjælpemidler i Sundhed og Omsorg. 

Som koordinator for VT OPI-puljen er Morten ansvarlig for puljens tværmagistratslige sekretariat og fungerer som bindeleddet mellem sekretariatet og puljens styregruppe. 

Herudover står koordinator for samarbejdet med Erhvervskontaktudvalget.

Opgaverne deles med Anna-Karin Holst Johannsen.