Anna-Karin er projektleder i Velfærdsteknologi & Hjælpemidler i Sundhed og Omsorg. 

Som koordinator for VT OPI-puljen er Anna-Karin ansvarlig for puljens tværmagistratslige sekretariat og fungerer som bindeleddet mellem sekretariatet og puljens styregruppe. 

Herudover står koordinator for samarbejdet med Erhvervskontaktudvalget.

Opgaverne deles med Morten Jørgensen.