Aarhuskompasset | Mindre system, mere borger.

Aarhus Kommune har fået en ny forståelsesramme kaldet Aarhuskompasset, hvor nøgleordene er mindre system, mere borger.

Grundlæggende indebærer det, at vi indleder ethvert samarbejde med at sætte os i den andens sted, og at vi skaber råderum til lokal ledelse og til medarbejdernes faglighed og erfaringer. Aarhuskompasset er udarbejdet sammen med Tænketanken Mandag Morgen.

Tre medlemmer af OPI-puljens sekretariat deltager i et internt kursus for at få de nye principper ind under huden.

Efter endt kursus vil de tre være opmærksomme på at indtænke Aarhuskompasset i kommende OPI-projekter.

inmu, pude med musik, rolighedspakke

Ro

Aarhus Kommune (MSB) oplever udfordringer med urolige borgere, og man vil derfor afklare, om man via teknologi kan monitorere ændringer i borgerens tilstand og dermed foregribe en urolig adfærd. Ideen er inspireret af Aktivitets- og rolighedspakke i MSO, der allerede er i drift. Der arbejdes videre med ideen mhp en projektansøgning. (Foto: Inmu er en interaktiv musikpude med dybe vibrationer, der stimulerer sanserne).

 

Center for Offentlig-Privat Innovation

CO-PI, Center for Offentlig-Privat Innovation, vil gerne i dialog med OPI-puljen og tilbyder at holde et oplæg. De er meget optaget af skaleringer.

Der var opbakning til at tage imod tilbuddet. Sekretariatet drøftede, hvem foruden OPI-puljens sekretariat der kunne være relevante at invitere med til et møde med CO-PI. Oplæg og møde forventes afholdt engang efter sommerferien.

 

Airplant

Projekt AirPlant har været på pause, siden vi lukkede ned pga. Corona. Nu er projektet genoptaget. Imidlertid er der nogle ekstraudgifter forbundet med det.

  • AirPlant virksomheden har hævet sin timepris
  • Der skal genindkøbes delkomponenter, da de indkøbte komponenter, viste sig ikke at fungere efter hensigten
  • Noget af det udførte arbejde skal gentages, da flere kontorer er flyttet siden projektets start

Der er bevilget et mindre beløb til genoptagelse af projektet.

Læs om projektet her Airplant til befugtning af tørt indeklima (aarhus.dk)