sensorbleer

Sensorbleer 

Med en ble med sensor får personalet kendskab til vandladning på et databaseret grundlag. Med sensorbleer kan personalet hjælpe med forebyggende toiletbesøg eller skifte bleen til tiden. MSB har projektledelsen med henblik på at bruge sensorbleer på bosteder. MSO er samarbejdspartner.

Mere info om Test af sensorbleer (aarhus.dk)

 

mand på pude

Bedre søvn med Teknologi 2

Formålet med projektet er at afprøve og videreudvikle en prototype af en sengesensor, som er klar til test nu. Formålet er desuden at opskalere til andre kommuner/samarbejdsbyer. MSO har projektledelsen.

Mere info om Bedre søvn 2 (aarhus.dk)

 

VR-briller, kvinde på dokkX

VR til træning af sociale færdigheder

Projektet vil undersøge, om borgere med for eksempel angst kan blive selvhjulpne hurtigere gennem træning med VR-briller. Træningen kan for eksempel være at opleve en bustur med VR-briller, at forberede en indkøbstur ved først at have gennemlevet den med VR og at gennemføre studie- eller jobsamtaler. MSB har projektledelsen.

Mere info om VR til træning af sociale færdigheder (aarhus.dk)

lavendel og trææske

Duft og lyd

Duft og lyd forbedres på plejehjem, så plejehjem bliver mere rare og hjemlige steder, hvor man ønsker at bo og leve. Man forventer gevinster i form af større trivsel og livskvalitet for borgerne og bedre arbejdsmiljø for medarbejdere. MSO har projektledelsen.

Mere info om Duft og lyd (aarhus.dk)