mira

Mira | OPI-puljen har støttet udviklingen af Mira app. (Min Rapport), der en selvmonitorerings-app, til brug for samarbejdet mellem borger og medarbejder indenfor f.eks. socialområdet. Den 10. marts holder Offentligt Digitaliseringsfællesskab (OS2) online-seminar om Mira app. Appen er allerede taget i brug sammen med borgerne i Aarhus Kommune og udbredes nu til interesserede kommuner. Mere info OS2mira | OS2 – Offentligt Digitaliseringsfællesskab

frederiksbjerg skoleBedre læringsmiljøer | Projekt Common Sense er forlænget indtil sommer med støtte fra Real Dania. Der er brug for den ekstra tid, fordi corona har lagt hindringer i vejen for projektet. Common Sense er en platform til styring og udvikling af undervisnings- og innovationsmiljøer. Det pædagogiske personale kan med en app hurtigt se, om der er ledige lokaler i nærheden, der kan tages i brug, hvis indeklimaet er udfordret. Common Sense understøtter samtidig forvaltningens arbejde med bedre udnyttelse af lokaler på folkeskoler.

 

jesper

Jeg kan mere, når jeg står |  Projekt støttet af OPI-puljen, der har undersøgt gavnlige effekter af en kørestol med ståfunktion.

Projektet har vist, at en elektrisk kørestol med stå-funktion giver højere livskvalitet og bedre sundhed hos borgerne. Udgiften er tilnærmelsesvis den sammen, som man i dag bruger på kørestole og ståstativer til målgruppen.  

Borgerne oplevede at kunne deltage i flere hverdagsaktiviteter, de fik en bedre fordøjelse og mærkbar forbedring af ledbevægeligheden. Det kan potentielt set spare fremtidige udgifter for kommune og region ift. indlæggelser, sygepleje og specialtilpasninger af kørestole og senge.

Se video med Jesper fra Generationernes Hus, der er en af seks testpersoner. (3.49, åbner i nyt vindue) https://youtu.be/uc7S7ZHv6yQ