sensor, palliation

Palliation og passiv alarmering

Arbejdet med en velfærdsteknologisk palliationspakke skrider planmæssigt frem. Flere har bidraget, herunder døende og pårørende, ansatte ved Hospice Søholm og en række andre fagfolk. Der er formuleret et behov for at anvende en passiv alarmering i form af en kropsbåren sensor. Den skal måle den døende borgers normale værdier (puls, hjerterytmevariabiliteten, respirationen og bevægelse) og automatisk tilkalde hjælp, hvis der er afvigelser som tegn på smerte eller angst. Palliationspakken suppleres desuden af virtuelle skærmbesøg og eventuelt også af kamera-kig-ind. Mette Callsen er projektleder og desuden ny repræsentant fra MSO i sekretariatet for OPI-puljen Medlemmer af OPI-puljens sekretariat (aarhus.dk) (Foto: movisens.com)

 

track and trace, skærmbillede

Track ’n Trace | Status på min sag hos kommunen

Projekt Track ’n Trace har i samarbejde med CFIA (Center for Innovation i Aarhus) inddraget forældrene i udviklingen af en løsning. Det har betydet en smule forsinkelse i processen; til gengæld forventes en optimal løsning, der tager højde for alle forældrenes behov. Ideen er fortsat, at forældre til børn med handicap skal kunne følge sagsgangen, når de søger om tabt arbejdsfortjeneste. Ved hver bevægelse i sagen, modtager forældrene en SMS, og de kan altid besøge en hjemmeside og se status. Løsningen er almindelig brugt, når man køber varer i onlinebutikker, og projektledelsen fra MSB forventer, at modellen kan udbredes til flere områder i kommunen. Der forventes en gennemtestet løsning ved årets udgang.

 

sensor, redningskrans, nær

IoT-projekter afsluttet med succes

I regi af OPI-projekt IoT – Strategi, værktøjer og projekter er der udviklet fire Internet of Things (IoT) arketype-projekter. Det er fire projekter, som er fokuserede på en bestemt problemstilling f.eks. tracking af redningskranse langs Aarhus Å, og som er brede nok til at kunne anvendes i andre kontekster med samme behov f.eks. tracking af materiel, elcykler, osv.

De fire projekter fordeler sig på to hovedområder (links åbner i nyt vindue): Tracking af flytning fra en placering (Stay put, redningskranse ) og tracking af udsving fra en installeret vinkel (Stay Put – Master og skilt), samt måling af temperatur, fugtighed, lys, mv. udendørs (Simple State – Teknikskabe) og indendørs (Simple State – Indeklima). Alle fire projekter er baserede på den billige smalbånds-netværksteknologi LoRaWAN, og bruger Aarhus Kommunes eget LoRaWAN netværk.

Projektgruppen har opsamlet erfaringer og findings i en omfattende projektrapport, som kan rekvireres hos koordinator for OPI-puljen, Benedikte Kruuse Lindvig, lbek@aarhus.dk  

skodrobot m sugefunktion

 

DR-video med skodrobot

DR var forbi på havnen i Aarhus i sommer til en prøvekørsel af Skodrobotten. Skodrobotten har nu fået monteret en sugeanordning, en slags mini-støvsuger, og du kan se den i funktionen i DR-indslaget (Nyt vindue, 1:00) https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/skralderobot-samler-dit-cigaretskod-op-men-lader-guldringen-ligge-det#!/