Lige nu mangler der standarder for, hvilke sensorer man skal vælge, hvilken software der skal benyttes, og hvilke retningslinjer man skal følge, hvis man vil i gang med IoT.

Der har været mange projekter, men vi er aldrig kommet dertil, hvor projekterne skaber en bred, forretningsmæssig værdi på tværs af organisationen. Vi mangler simpelthen skaleringen og udbredelsen. Det retter vi op på nu. (Jeppe Høgh Pedersen, projektleder IoT)

De tre magistratsafdelinger, der er gået sammen i IoT-projektet, er MKB, Kultur og Borgerservice; MTM, Teknik og Miljø og MSO, Sundhed og Omsorg. De arbejder i forvejen med IoT, men slår nu kræfterne sammen i IoT-projektet, der er støttet økonomisk af VTU, Velfærdsteknologisk Udviklingspulje. Projektet omfatter tre vidt forskellige del-projekter.

jeppe iot

Stay Put

Formålet med Stay Put er at overvåge objekter og byinventar, og derfor udstyres objekterne med sensorer. Det kan f.eks være for at få info om, at en mast ved vejen er begyndt at hælde p.g.a. en påkørsel, eller at redningskrans ved åen har skiftet lokation, fordi den måske er stjålet eller smidt i vandet.

sensor på redn.krans, iot

Simple State

Projektet skal foretage simple tilstandsmålinger på f.eks. maskinel og tekniske installationer. Det kan f.eks. være målinger af temperatur, luftkvalitet og vandstand. Målingerne kan afsløre usædvanligheder som f.eks. for høj temperatur i et teknikskab. Man kan reagere hurtigt og løse potentielle udfordringer, før de har seriøse og omkostningstunge konsekvenser.


Effektmåling på velfærdsteknologi

Med sensorer på velfærdsteknologi måles anvendelsesgraden af f.eks. en pleje- og badestol på et plejehjem. Det giver brugbar viden, så man kan investere i velfærdsteknologi, der hvor gevinsten er størst. Anvendelsesgraden kan også give et hint, om undervisningen i de nye teknologier har været god nok.

Vi udvikler en operationel strategi, som er konkret, praktisk og virkelighedsnær, så den kan skabe mest muligt værdi ude i organisationen. (Jeppe Høgh Pedersen, projektleder IoT)

Gennemarbejdede hyldevarer til alle

Medarbejderne, der vil opstarte IoT-projekter, kan fremover vælge mellem nogle forhåndsgodkendte løsninger (både software og hardware) og har desuden nogle retningslinjer og procedure til rådighed, der gør opstarten af projektet og implementeringen markant nemmere. Projektet skaber nogle hyldevareløsninger, der kan benyttes og følges af mange. Til gavn for borgere, medarbejdere og kommunens økonomi.

Fakta om projektet her IoT, strategi og værktøjer  

Mere om VTU her Velfaerdsteknologisk Udviklingspulje