Projekt Visuel Borgeroplæring har undersøgt, i hvilken udstrækning animationer fra Visikon kan bruges til at oplære borgere i selv at dryppe øjne. Borgerne modtog vejledning af sygeplejersker og så animationer sammen med dem. Konklusionen er, at metoden er effektiv.

 

 

Overraskende sidegevinst

Øjenafdelingen på Skejby Sygehus har formidlet visitkort til patienterne med webadresse på Mit Hjemmeforløb i projektperioden. Selv om der ikke blev udleveret ret mange visitkort, har der været øget trafik på Visikons hjemmeside. Det antages, at borgere har været inde på hjemmesiden og efterfølgende selv har taget hånd om øjendrypningen. Det er en kærkommen sidegevinst for kommunerne, og der ligger et uudforsket potentiale her, mener Visikon.

Der kom to piger et par dage før, jeg skulle begynde at dryppe efter min øjenoperation. De viste mig, hvordan jeg skulle gøre det. Det virkede fantastisk godt. Så jeg dryppede og dryppede i 14 dage, tre gange om dagen. (Preben Sejersen, 95 år)

 

Medarbejderne vil have mere

Medarbejderne mener, at appen er let at anvende sammen med borgerne, fordi den er overskuelig og enkel. Indholdet er let at forstå, og appen understøtter principper i Aarhus Kommune om mere rehabilitering og mindre behandling.

De fleste deltagende medarbejdere i projektet ønsker apps som arbejdsredskab udvidet til flere sygeplejeområder og finder apps brugbare i oplæringen af borgerne. Derudover kan Mit Hjemmeforløb anvendes som led i kompetenceudviklingen af medarbejdere.

 

Økonomien

Projekt Visuel Borgeroplæring i samarbejde med Visikon dokumenterer, at der er god økonomi i at oplære borgere via animationer. Er du interesseret i facts og detaljer fra projektet, gå til projektets stamside, hvor du kan downloade evalueringsrapporten. Første side i rapporten er et resumé på cirka en A4-side).

Visuel borgeroplæring (aarhus.dk)

 

Velfærdsteknologisk OPI-pulje

Visuel Borgeroplæring er et projekt under Aarhus Kommunes Velfærdsteknologisk OPI-pulje (Offentlig Privat Innovation). Læs mere om puljens arbejde Aarhus Kommunes Velfærdsteknologisk OPI-pulje

 

Visikon har specialiseret sig i animerede patientvejledninger til sygehuse, kendt som Mit Forløb. Med appen Mit Hjemmeforløb har Visikon udviklet animationer til borgere i kommunerne. Læs mere om Visikon og Mit Forløb (nyt vindue) visikon.com

Kontakt gerne projektlederen for yderligere info.

Det er besluttet, at opgaven skal løses internt i fremtiden.