OPI-puljen råder over fire millioner kroner årligt, som anvendes til pilotprojekter indenfor velfærdsteknologi i Aarhus Kommune.

OPI-puljen kan støtte projekter med finansiering, økonomisk rådgivning og projektledelse.

OPI-puljens sekretariatet behandler ansøgninger og kommer med anbefalinger.

Styregruppen for OPI-puljen beslutter, om et projekt får økonomisk støtte eller ej.

Styregruppen består af økonomichefer fra samtlige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune. Formand for styregruppen er Niels Jørgen Rasmussen, økonomichef i MSO.