Formålet med Velfærdsteknologisk OPI-pulje er at udbrede brugen af teknologiske løsninger på tværs af den kommunale organisation; til gavn for både borgere og medarbejdere.