• Aarhus Kommune vil skabe et globalt førende udviklings- og erhvervsklima indenfor velfærdsteknologi
  • Aarhus Kommune vil øge antallet af arbejdspladser i velfærdsteknologiske virksomheder i Aarhus
  • Aarhus Kommune vil være pioner indenfor brug af velfærdsteknologi på alle kommunens serviceområder
  • Aarhus Kommune vil give borgerne ansvar og kompetence til at bruge teknologi i hverdagen 

Aarhus udbreder velfærdsteknologi til gavn for borgerne

Velfærdsteknologi øger borgernes tryghed og sikkerhed. Velfærdsteknologi øger borgernes mobilitet og mulighed for at klare daglige gøremål uden for boligen. Velfærdsteknologi giver dermed øget selvhjulpenhed og bedre livskvalitet for de primære målgrupper: ældre, kronikere og borgere med handicap. Med velfærdsteknologi frigøres ressourcer, som kan bruges bedre. Velfærdsteknologi kan ligeledes understøtte læring og trivsel for andre målgrupper. 

Ovenstående er uddrag af Den Velfærdsteknologiske Programerklæring, der blev vedtaget af partierne bag Aarhus Kommunes budgetforlig for 2013 – 2016. Teksten fremgår af ”Forlig om budgettet for 2013 – 2016 – Fornyet og styrket ud af krisen”, 21. september 2012.