Formålet med projektet er at undersøge:

  • om VR kan bruges til angst-og smertereduktion i Tandplejen.
  • om VR kan bruges som et træningsredskab til at opøve kompetencer i at begå sig i sociale sammenhænge. I dette tilfælde at tage bussen, selv om det er angstprovokerende. (Ungdomscentret).
  • om VR kan bruges som træningsværktøj for forældre og fagfolk, der arbejder med unge med særlige problematikker. I dette tilfælde simulering og løsning af konfliktsituationer.  (PPR)

 

  • VR-briller med videofilm
  • Nogle videoer var 360 graders videoer
  • Nogle videoer var individuelt producerede i forskellige "sværhedsgrader"

Der fokuseres på unge som målgruppe ved henholdsvis UngdomsCentret, Tandplejen Aarhus og PPR.

Virtual Reality (VR) forventes at få stor betydning i alle samfundssektorer. Vi ved endnu ikke, hvordan VR præcist vil tage sig ud i fremtiden. Vi har forventning om, at VR vil gennemsyre hverdagen på mange punkter og få stor indflydelse på både den private og den offentlige sektor.  VR kan bl.a. rumme et stort potentiale i forbindelse med træning af forskellige færdigheder.

Projektejer

Bo Fristed, ITK, Borgerservice og Biblioteker, MBK

Projektleder

Niels Schmidt Petersen, ITK, MKB

Samarbejdsparter

  • MBU – Tandplejen Aarhus

Tandplejen Aarhus vil deltage i projektet med cases til afprøvning af VR og bidrage med faglig viden og kvalificering af forretningspotentialet.

Kontaktperson: Hanne Fuglsang Nielsen

 

  • MSB – Ungdomscentret

Ungdomscentret vil deltage i projektet med cases til afprøvning af VR og bidrage med faglig viden og kvalificering af forretningspotentialet.

Kontaktperson: Lisa Hougaard Hjuler

 

  • MBU – PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

PPR vil deltage i projektet med cases til afprøvning af VR og bidrage med faglig viden og kvalificering af forretningspotentialet.

Kontaktperson: Søren Kronborg Pedersen

 

Indholdspartner

Virksomheden Kanda (https://www.kanda.dk/) deltager som konsulenter på usecases, VR indhold og den tekniske udvikling.

VTU-puljen

Juni 2017 - februar 2018

PPR:

Fagprofessionelle, der har afprøvet VR og 360 graders video, oplever, at stressniveauet aktiveres, og at konfliktsituationen fremstår virkelighedsnær.

De deltagende medarbejdere vurderer entydigt, at filmen giver et bedre indblik i konflikten, end ved en beskrivelse af konfliktforløbet.

En mere interaktiv video, hvor deltageren visse steder har mulighed for at deltage aktivt i situationen, vil kunne tilføre konflikttræningen yderligere værdi.

Resultaterne fra afprøvningen af VR er tilstrækkeligt positive til, at man ønsker at videreudvikle på VR teknologien.

Ungdomscentret:

De unge oplever 360 graders videoen som realistisk og virkelighedsnær og er positive overfor VR-teknologien som forberedelse til den ”virkelige” bustur.

Fagprofessionelle er meget positive overfor anvendelsen af videoen til bustræning og vurderer VR til at være et rigtig godt redskab til at supplere bustræningsforløb i særdeleshed som et første eksponeringstrin.

Individuelt producerede videoer og graduerede videoer (i sværhedsgrad) vil kunne generere større effekt hos borgeren.

Ungdomscentret vurderer samlet set, at VR som redskab vil kunne optimere og forbedre bustræningsforløb, og man har ønsker om et videre udviklingsarbejde omkring anvendelsen af VR.

Tandplejen Aarhus:

VR giver en rigtig god afledende og måske smertereducerende effekt på børn i tandbehandlingssammenhæng. Børn og forældre har taget positivt imod teknologien.

VR brillerne forringer i mange tilfælde udsyn, adgang og overblik for behandleren, da brillerne generelt er store på et barns ansigt. Dette gør behandlingen vanskeligere at udføre.

De tidsmæssige og dermed økonomiske gevinster er ikke umiddelbart tilstede i denne usecase, da afprøvningen ikke viser indikationer på en mere effektiv tandbehandling