• At udvikle et online søgeværktøj til hjælpemidler, som borgerne selv kan betjene
 • At gøre borgerne mere selvhjulpne i forhold til hjælpemidler
 • At udvikle et værktøj, som kommuner kan bruge til online-visitation
 • En hjemmeside, der er gratis for brugerne. Man indtaster oplysninger om fysisk tilstand og behov. VITO svarer ved at give forslag til hjælpemidler, man enten kan købe eller søge kommunen om
 • VITO henter data fra Hjælpemiddelbasen, men sorterer dem efter individuelle behov
 • En visitationsfunktion på hjemmesiden, som kommuner kan tilkøbe mhp at foretage online-visitationer
 • Borgere, der selv vil søge hjælpemidler sorteret efter individuelle behov
 • Visitatorer og andre fagfolk, der vil bruge VITO som genvej til viden om hjælpemidler
 • Kommuner, der med ændring af Serviceloven pr. 1. januar 2018 får lov til at foretage visitationer online
 • Mange borgere kan ikke finde vej i Hjælpemiddelbasen, som er målrettet fagfolk 
 • Med en ændring af Serviceloven pr. 1. januar 2018 bliver det lovligt for kommunerne at foretage online-visitationer
 • Human Tech
 • Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg
 • Human Tech
 • VTU-puljen
 • Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg

2015 - september 2016

VITO er afløst af andre nationale værktøjer, og implementeringen er derfor stoppet.