• At udvikle en app til unge, der har behov for støtte til at opstille mål og fastholde sig selv i at arbejde frem mod dem
 • Ved at oversætte TilværelsesPsykologi til en app, vil projektet tilbyde et motiverende planlægnings-, refleksions- og samtaleværktøj, der bliver den unges eget 
 • Det forventes, at det kan fastholde flere unge i uddannelse og give mindre efterspørgsel efter støttetilbud i såvel Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse som i Magistratsafdelingen for Børn og Unge
 • Flere og flere unge mistrives, og det kalder på nye løsninger til at styrke deres robusthed. 
 • TilværelsesPsykologi er i forvejen anerkendt og anvendt. Men de fagprofessionelle efterspørger en teknologisk løsning, der kan gøre formidlingen af tilgangen enklere, og som kan effektivisere læringsprocessen, når den unge skal tilegne sig og anvende metoden.
 • Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse
 • Magistratsafdelingen for Børn og Unge (partnerskab) v/ Toke Agerschou
 • Aarhus Universitet, Psykologisk Institut v/ professor Preben Bertelsen
 • Design-teamet (v/ Kasper Laigaard, Karen Cecilie Sørensen og Gejst Studio)

VTU-puljen

2016 - 2018

 • TUUNO har potentiale som et fint redskab til målsætningsarbejde.
 • Tilværelsespsykologien er udfordret som fælles metodisk tilgang på tværs af de to implicerede magistratsafdelinger, idet KVASVital er udpeget som fagligt fundament i MBU.
 • En evt. yderligere udvikling, fx 2-vejs-kommunikation og færdigudviklet sammenkobling af appen med øvrige fagsystemer, kræver yderligere drøftelse med appens superbrugere. Det kræver også en afklaring i styregruppen af, hvordan udviklingen kan finansieres.
 • På sigt vil det vise sig, om app’en kan understøtte, at færre unge får brug for offentlige ydelser.

Anbefaling

Projektets styregruppe vurderer, at TUUNO har potentiale. Appen ligger i både App Store og i Google Play som et fint redskab til målsætningsarbejde.

Projektmidlerne rakte til at omsætte Tilværelsespsykologien til en app, hvor en trinvis guide dels kan hjælpe den unge med at undersøge, hvad han eller hun har brug for, for at komme fra ét sted til et andet, dels lærer den unge hvordan.

Spredningspotentiale

Projektets budget rakte ikke til at sammenkoble denne ’personlige app’ med kommunens backend. Der er dog i udviklingsarbejdet forberedt workflows til denne funktion. Nu fortsætter arbejdet med at undersøge dels muligheden for at indbygge en sikker tovejskommunikation, dels om der kan findes finansiering til dette arbejde blandt projektets umiddelbare interessenter (Ungdomscentret, Fritids- og Ungdomsklubberne og Ungdommens Uddannelsesvejledning). De tre interessenter samler primo 2019 de medarbejdere, der er superbrugere af appen til en drøftelse af potentialet for det videre arbejde.

Tværmagistratslige perspektiver

Da Tilværelsespsykologien er almenmenneskelig, kan målsætningsværktøjet bruges af mange målgrupper. I projektperioden er appen også testet i en almen 8 klasse i folkeskolen. Projektets evaluering viser, at det kræver motivation, opbakning og understøttelse fra fagpersoner, for at de unge kan se meningen med anvendelse af appen.