Projektejer: MSO, Velfærdsteknologi & Hjælpemidler

Projektleder: Mette Callsen 

Formål med projektet:

Social- og sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen i MSO har erfaret, at døende borgere og deres pårørende kan være utrygge i eget hjem, især når den døende i perioder ligger alene.

Teknologier

På baggrund af en behovsafdækning er der sammensat en foreløbig palliationspakke med produkter/teknologier, der formodes at kunne øge trygheden ved at være døende i eget hjem. Viden om, at der kan tilkaldes hjælp og holdes øje, er essentiel for døende. Herved er det forhåbningen, at livskvaliteten hos de døende borgere og deres pårørende kan øges. Teknologier kan f.eks. være sensorer, nødkald og sansestimulerende produkter.

Forbygge indlæggelser og flytninger

Det er desuden forhåbningen, at øget tryghed vil kunne forebygge uhensigtsmæssige, korte indlæggelser, akut flytning til korttidsplads eller plejehjem samt brug af fast vagt hos døende borgere i den sidste levetid.