• SPARK-Prototyping er et 'add on'-projekt til SPARK projektets SPARKX-laboratorium, hvor det er planen at udstille, afprøve og udvikle teknologi til ude-rehabilitering.
 • Det er et udviklingsprojekt, der indebærer deltagelse i inspirationsworkshop, feedback til virksomheder på mock-ups og prototyper, afprøvning og feedback på udstyret.
 • Projektet er et innovationsprojekt med det klare formål at producere viden, mere effektive løsninger, bedre rehabilitering, bedre arbejdsmiljø og nye arbejdspladser.

   

 • Målet er at udvikle sensorbaseret testudstyr til 10 meter og seks minutters gangtest. Begge tests er obligatoriske indenfor al apopleksibehandling og -rehabilitering i Region Midtjylland.
 • Den udviklede teknologi kan endvidere understøtte udvikling af andre relevante tests fx; fire udvalgte tests fra Movement ABC testen, 8-tals testen, Four-Square-Step-test og Timed Up & Go samt på sigt bidrage til udvikling af træningsudstyr til uderehabilitering, der indeholder sensorteknologi.
 • Endvidere ønskes der udviklet en platform til opsamling af data og overførsel til journal.

 

 

 • En primær målgruppe er borgere i rehabiliteringsforløb, både børn, unge, voksne og ældre.
 • En anden primær målgrupper er fagfolk og faglige miljøer, der arbejder med rehabilitering.
 • En tredje målgruppe er alle aarhusianere, der ønsker at teste sig selv, lege eller konkurrere.

Funktionstests implementeres i stigende omfang som en del af de undersøgelser og kortlægninger, som fagfolk skal foretage for at planlægge og målsætte rehabiliteringsindsatser.

De nævnte tests gennemføres i dag med brug af stopur, papir og blyant samt observation. Det er ressourcekrævende og indebærer måleusikkerhed. Det er konstant en udfordring for fagfolk at finde velegnede steder, hvor de nævnte tests kan gennemføres. I dag foregår det almindeligvis på gangarealer indendørs, som også bruges til andre formål. Det gør afviklingen af tests besværlig og kompromitterende for testens præcision.

Projektejer

Aarhus Kommunes Neurocenter (NC) og

MarselisborgCentret (MC)

Projektleder

Projektleder er ikke afklaret endnu

Ansøgningen er udarbejdet af MarselisborgCentret

v/ Ole.mygind@stab.rm.dk 2133 7668

Samarbejdsparter

Aarhus Kommunes Neurocenter (NC) v/ Gurli Laursen, Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) v/ Nanna Bak Tøttrup Johansen og Specialhospitalet for Polio og ulykkespatienter (PTU) v/ Tina Thellefsen

NC, IKH og PTU skal deltage i inspirationsseminar og stå for feedback på mock-ups og for afprøvning af prototyper samt feedback på de funktionalitetstest (test), der udvikles i forløbet.

Circulur Co-Creation projektet er godkendt af MedTech Innovation Consortiums (MTIC) formandskab pr. 10/8-2017. Der blev udtrykt stor positiv interesse for projektet.

MTIC´s projektleder er Dagmar Beck og Susanne Svendsen.

MTIC har EU midler til at gennemføre et Circular Co-Creation projekt, hvor hovedformålet er vidensoverførsel mellem virksomheder og vidensinstitutioner.

Flg. virksomheder har pt. sagt ’ja’, og arbejder nu med skriftligt tilsagn samt fælles & individuelle projektplaner:

 • Cosesy, Aarhus (Consulos moderselskab). De forventes at samarbejde med et mindre konsulenthus fra Aarhus
 • DigiRehab, Viborg
 • Innovaid, Egå

Der er dialog med Play-alive, Vejle. Desværre kan der være en udfordring mht. De Minimis, hvilket undersøges.

 • Muligvis deltager Sens, København, i et begrænset omfang

Vi arbejder med flg. vidensinstitutioner:

 • AU: Institut for ingeniørvidenskab
 • Ikke identificeret: AU: antropologi evt. kombinationen af innovation & antropologi
 • Ud over MarselisborgCentret, skal vi identificere endnu et, evt. to genoptræningscentre, til test af løsningerne.

Consulo planlægger at ansøge IoT EU-midler og Innovaid planlægger at ansøge om Innobooster. For begges vedkommende for at få finansiering til udvikling af en færdig løsning.

MTICs midler bliver anvendt til:

 • Frikøb af ressourcer hos vidensinstitutioner
 • Frikøb af relevante lægefagelige kompetencer, f.eks. ortopædkirurgiske, neurologiske, reumatologiske kompetencer. Dette er ikke fastlagt endnu, men klarlægges i første fase.
 • Tilkøb af eksterne konsulenter

Projektleder(e) hos MTIC: Susanne Svendsen og Dagmar Beck

 • VTU-puljen
 • MTIC
 • MarselisborgCentret
 • Aarhus Universitet

 

Oktober 2017 - Maj 2018

Projektet er forlænget pga tekniske vanskeligheder.

Projektet har gennemført den indledende eksplorative fase, hvor behov, feltstudier, præsentation og diskussion af mock-up er gennemført.

VTU-puljen har således initieret et frugtbart samarbejde både mellem de forskellige enheder på Marselisborgcentret, forskningsenheder og virksomheder. Der er sat fokus på uderehabilitering og ikke mindst, hvordan velfærdsteknologi kan understøtte arbejdsgangene. I samarbejdet med Idrætsklinikken er det tværsektorielle samarbejde yderlig styrket.

Der er søgt penge ved TRYG Fonden til en fortsættelse. Hvis midlerne opnås, vil løsningens objektive data kunne anvendes i forskningsprojekter; det undersøges pt., om grundlaget kan anvendes til en offentlig erhvervs-Ph.d., hvortil der kan søges støtte fra Innovationsfonden.