RoboTraineren er styret af en computer, som meget præcist tilpasser øvelserne til borgerens behov.

Den registrerer, hvordan træningen udvikler sig, og synliggør derved de resultater, der er opnået .

På sigt vil borgeren kunne træne med RoboTraineren i eget hjem. Derved kan vi undgå en del transporttid, og træne, når det passer ind i borgerens dagligdag.

Afprøvning på deltagere med forskellige funktionsnedsættelser i arme og ben. Opsamling af viden i forhold til brug og målgrupper. Afslutte med at lave en evaluering og vurdere, om RoboTrainer kan forbedre og effektivisere optræningen, både på træningssteder og ved hjemmetræning i eget hjem .

Aarhus Kommunes Tværmagistratslige Innovationspulje.

Jesper Heltzen står for udvikling og senere salg af RoboTrainer Light. Center for Frihedsteknologi står for afprøvning og evaluering.

AFSLUTTET (Juni 2014 - 30. september 2014).

Positive resultater med begrænset antal deltagere. Generelt kræver RTL en videreudvikling, før den anses som anvendelig til hjemmetræning. Terapeuterne ser den som et nyttigt redskab i værktøjskassen.