Robofit anvendes til genoptræning af skulderskader i kombination med andre træningsredskaber.

Robofit er designet med fokus på motivation for både borgere og fysioterapeuter. Borgerne oplever øget motivation gennem kontinuerlig feedback på øvelserne.  Fysioterapeuterne opnår bedre indsigt i borgernes træning via objektive data til tilpasning af øvelserne. Fysioterapeuterne får dermed hænderne fri til mobilisering og tilpasninger.

  • Robofit består af en motor ophængt på væggen, en snor, et håndtag og en iPad med applicationen Robofit
  • Fysioterapeuten udarbejder i samarbejde med borgeren et træningsprogram via en trin-for-trin øvelsesopsætning på iPad'en.

Robofit opsamler objektive data omkring borgernes fremgang i forløbet, samtidig med borgernes subjektive oplevelse af hver træningsgang også dokumenteres.

Alle data genereres automatisk i en samlet rapport, der muliggør bedre forberedelse for fysioterapeuterne, da de har indblik i progressionen i selvtræningen.

Kognitivt velfungerende borgere, som har fået en genoptræningsplan efter Sundhedslovens §140 efter en skade relateret til skulderen.

Robofit har været testet i et pilotprojekt, som hed Robotrainer Light i 2014, derefter i et udviklingsprojekt på Ortopædisk Genoptræningscenter i 2016. På baggrund af udviklingsprojektets resultater blev det besluttet at opskalere til et afprøvningsprojekt i Aarhus Kommunes Sundhedsenheder i 2018- 2019.

Se evalueringsrapport ”Afprøvning af genoptræningsrobotten RoboFit på Ortopædisk Genoptræningscenter, Aarhus kommune”. Klik Eksterne links i højre side af skærmen.

Robofit ApS og Aarhus Kommunes to magistratsafdelinger: Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg.

Aarhus Kommunes Velfærdsteknologiske Udviklingspulje (VTU) og Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg

Robofit afprøvningsprojekt: september 2017 - juli 2019

Konklusioner 2016

Udviklingsprojektet Robotrainer Light på Ortopædisk Genoptræningscenter i 2016 viste, at borgernes compliance blev øget med træning med Robofit især pga. den direkte feedback. Der var tendens til kortere sygemelding og dermed besparelser i sygedagpenge til erhvervsaktive borgere.

Se evalueringsrapport ”Afprøvning af genoptræningsrobotten RoboFit på Ortopædisk Genoptræningscenter, Aarhus kommune”. Klik Eksterne links i højre side af skærmen.

Konklusioner december 2019

Projektet er lukket ned i december 2019. Formålet med at anvende Robofit var en forventning om at kunne afkorte genoptræningsperioden for skulderskadede borgere med genoptræningsplan. Hermed ville man sikre hurtigere tilbagevenden til arbejde og opnå en besparelse i udbetalte sygedagpenge.

Projektet levede ikke op til de forventede besparelser:

I perioden februar 2019 til november 2019 blev der henvist 191 borgere til Robofit-projektet. Det er ikke lykkedes projektet at inkludere så mange erhvervsaktive borgere som ønsket. Det har betyder, at grundlaget for besparelsen blev for lille, da besparelsen skulle findes blandt erhvervsaktive.

Det forventede antal var 140 borgere pr. år, heraf 70 erhvervsaktive. Det kunne ikke opnås.

Da projektet blev sat i gang, var teknologier ikke så stabil og driftsikker, som ønsket. Det har skabt udfordringer i projektet. I projektperioden er der derfor foretaget flere opdateringer for at øge driftssikkerheden og stabiliteten på teknologien.