Projektet er afsluttet. Rul ned på siden og læs kort tekst med konklusioner eller download evalueringsrapporten ved klik i højre side af skærmen. Se video med Kamma Aaby, der har været med til at teste og udvikle stolen.

Formålet med projektet er:

 • at afprøve og synliggøre potentielle effekten ved at anvende indekørestolen
 • at afdække selve løsningens fordele og evt. mangler, samt observere og monitorere de situationer og aktiviteter, borgeren kan udføre selvstændigt og uden brug af hjælpere
 • at undersøge i hvilken udstrækning løsningen har øget borgerens mobilitet, aktivitetsniveau, værdighed og velvære

Løsningen opsamler selv data på antallet af bevægelser i den enkelte stol hos den enkelte borger, til dokumentation af graden af anvendelse.

På den baggrund vil projektet kunne udarbejde tendenser, som den afsluttende Business Case vil anvende i forholdet mellem besparelse, øget velvære og øget mobilitet.

Målgruppen for multifunktionsstolen i relation til dette projekt er bevægelseshæmmede ældre på såvel centre som i eget hjem.

Der udvælges tre borgere: to, der bor i eget hjem og en, der bor på plejecentre.

Inklusionskriterier:

Borgere, som har fysisk nedsat funktionsniveau, og som sidder i kørestol. Borgerne må gerne have stå- og støttefunktion i benene.

Borgere, som har et åbenlyst ønske om at bliver mere selvhjulpen, end i dag og bibeholde eller øge deres aktivitetsniveau. Samtidig skal de kunne sætte ord på, hvilke aktiviteter de gerne vil udføre selv, som de mener, Multi Living kørestolen kan give dem.

Testen foregår i MSO-regi, og vi forventer at løsningen også har perspektiver for borgere indenfor MSBs område.

Det er væsentligt, at personalet (og evt. pårørende) indgår i projektet som aktive sparrings- og assistancepartnere i projektet.  

Presset på det offentlige system er øget med stigningen i antallet af ældre, hvoraf en del er bevægelseshæmmede/funktionsnedsatte. Løsninger, der mindsker antallet af forflytninger, bliver derfor mere og mere  attraktive i fremtiden. Samtidig vil muligheden for at være selvhjulpen øge den enkeltes værdighed og frihed.

 

Konceptets kerne er en el-drevet multifunktionsstol (Multi Living Chair), der tager afsæt i en ”lænestol på hjul”, der er designet og monteret, så stolen ligner mere et møbel, end en traditionel el-kørestol.

Kørestolen opsamler selv data på antallet af bevægelser i den enkelte stol hos den enkelte borger, til dokumentation af graden af anvendelse.

Stolen kan transportere borgeren rundt i eget hjem og /eller plejecenter, uden at borgeren skal forflyttes fra lænestol til kørestol og tilbage, når man skal rundt i hjemmet/centeret.

Stolen kan dreje om sin egen akse med lille venderadius og er dermed meget manøvredygtig.

Stolen har et løft, så den passer til både sofabord og spisebord og et sædeløft med kip, der hjælper borgeren med at komme op at stå.

Stolen har kip-funktion, sådan at trykket fra borgeres vægt kan fordeles og ændres. Dette kan modvirke tryksår. 

For længere transport er der udviklet en trailer, hvor borgeren (efter forflytning til vognsæde) kan køre sin scooter op i og dermed forøge mobiliteten yderligere.

Kendte komponenter samlet på ny måde

Teknologien baserer sig på en CE godkendt prototype af stolen. Projektet er en prototype test.

Multifunktionsstolen er ikke i egentlig produktion og er ikke afprøvet i eget hjem/plejecenter endnu.

Projektet afprøver ligeledes anvendelsen af såvel sædeskift til indkøbt el-scooter som anvendelse af indkøbt trailer til transport af el-scooter og multifunktionsstol.

Løsningen baserer sig på en ny sammensætning af kendte komponenter. Sæde og ryg er baseret på en traditionel lænestol (Seniorlænestolen Sorø stolen fra Nordic-C, motor og aktuatorer baseret på kendt danskudviklet teknologi (bl.a. Linak).

Selve styringsenhed, kommunikationscenter og dataopsamlingskomponenter er udviklet i samarbejde med erfaren it-virksomhed.

Projektejere: 

 • Ivan Kjær Lauridsen , Kontorchef/Velfærdsteknologichef,  Center for Frihedsteknologi (CFT), MSO
 • Gitte Krogh, viceområdechef Område Marselis og medlem af VT-styregruppen (Velfærdsteknologistyregruppen i MSO)

Projektleder: Jacob Handberg Gohlke, Cand.Scient. i fysioterapi, Center for Frihedsteknologi, gjah@aarhus.dk

Samarbejdsparter i MSO: 

 • Center for frihedsteknologi (CFT)
 • Et plejehjem
 • To pensionister i eget hjem

Ekstern samarbejdspartner:

Virksomheden Multi Living Care IVS (nyt vindue) https://multilivingcare.dk/ 

 • VTU-puljen
 • MSO
 • MultiLiving Care

Juni 2019 - januar 2020

Konklusioner 

Multifunktionsstolens koncept ser ud til at virke ift. at øge borgernes selvhjulpenhed under madlavning og forflytninger.

Terapeuter, SOSU-medarbejder og borgerne angiver, at stolens funktioner (elevation, hvile og rejse-sig funktion) kan bidrage til at borgeren sparer energi i løbet af dagen, hvilket måske kan resultere i, at borgeren kan holde til at udføre flere hverdagsaktiviteter i løbet af dagen.

Forhindringer

I sin nuværende form kan stolen ikke kategoriseres som et hjælpemiddel iflg. sundheds- og omsorgslinjen i AAK. Det skyldes, at stolen mangler CE-mærkning som medicinsk hjælpemiddel, ikke kan køre udenfor og dermed ikke kan erstatte en el-kørestol. Der er desuden ikke mulighed for trykaflastning og tilpasning af sædets dimensioner. Vi kan derfor ikke opskalere eller implementere teknologien i Aarhus Kommune, som den er nu.

Perspektivering

Projektet har tydeliggjort et behov i Aarhus Kommune for mobilitetshjælpemidler, der kan understøtte borgernes selvhjulpenhed bl.a. gennem elevations- og rejse-sig funktion og at disse funktioner potentielt set kan være med til at sænke borgernes behov for hjælp til forflytninger og madlavning.

Derudover har projektet vist et behov for i højere grad at hjemliggøre hjælpemidler, da borgerne i projektet satte stor pris på, at multifunktionsstolen var mere hjemlig end en normal kørestol og at de følte, at det var med til at reducere stigmatiseringen af deres funktionsnedsættelse.