Projektet vil teste om en internetbaseret udgave af Mindfulness baseret stress reduktion (MBSR) kan have samme effekt som tilsvarende forløb med fysisk fremmøde. Der testes i forhold til borgernes oplevede stressniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formålet med projektet er:

 • at øge borgernes livskvalitet
 • at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet blandt stressramte borgere  
 • at effektivisere kommunens drift gennem anvendelse af internetbaseret MBSR
 • Sygemeldte borgere med komplicerede problematikker, der er i et arbejdsmarkedsforløb på Jobcenter Aarhus - Skejbygårdsvej, MSB. Der er tale om sygedagpengemodtagere, modtagere af ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafklaring, samt eventuelt kontanthjælpsmodtagere
 • Borgere der modtager stresstilbud hos Center for Sundhedsforløb, MSO. Borgerne er i spektret mellem fuldtidssygemeldte, henover deltidssygemeldte til borgere, der er fuld tid i arbejde
 • Ledige, studerende og nogle få pensionister

 

 

 • Jobcenter Aarhus – Skejbygårdsvej og Center for Sundhedsforløb oplever en stigende efterspørgsel efter forløb rettet mod håndtering af stress og depression, og der opstår flaskehalse ved den nuværende kapacitet. 
 • En internetbaseret MBSR må forventes at være mere fleksibel for borgeren, end MBSR ved fysisk fremmøde. Borgeren kan fx deltage i en virksomhedsrettet indsats sideløbende.
 • Desuden tænkes det, at en internetbaseret MBSR løsning kan gavne de borgere, som pga. psykologiske eller fysiske udfordringer har svært ved at deltage i et traditionelt MBSR gruppeforløb. 
 • Region Syddanmark har haft et projekt om internetbaseret psykologstøttet, kognitiv adfærdsterapi for borgere med let til moderat depression. Det overgik til drift i 2015. Erfaringerne herfra viser en gavnlig effekt af den internetbaserede behandling, som muliggør en større kapacitet for kognitiv adfærdsterapi. (Psykolog Nyt nr. 02 2016).

Projektejer

Otto Ohrt, sundhedschef, Sundhed og Omsorg (MSO)

Anne Marie Mikkelsen, driftschef Jobcenter Aarhus, Sundhed og Ydelse, (MSB)

Projektleder

Christian Toft, psykolog Jobcenter Aarhus - Skejbygårdsvej, Sundhed og Ydelse (MSB)

Samarbejdsparter

Lone Overby Fjorback, Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet

MIND ONLINE, Filmbyen 21, 4, 8000 Aarhus C.

 

 

 

 

 • VTU-puljen
 • Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
 • Magistratsafdelingen for Social og Beskæftigelse
 • Aarhus Universitet

1.november 2017-1. juli 2019