Se interview med fysioterapeut og projektdeltager Birthe Tønder Larsen (0.53) 

 

Se interview med it-konsulent og projektleder Jens Bolwig (1.01) 

 

 • Projektet vil videreudvikle og afprøve en sikker løsning til videooptagelse og videoafspilning, så vejledninger og handleplaner m.m. kan opbevares under hensyn til datasikkerhedslovgivningen
 • I afprøvningsperioden vil medarbejdere blive klædt på til at bruge løsningen, der skal testes
 • Video skal bruges dels som redskab til digitale vejledninger, men også som redskab i forhold til pædagogiske handleplaner

En app / et program til optagelse og sikker deling af videooptagelser

Alle medarbejdere i Aarhus Kommune, der har brug for at lave en detaljeret, dokumenteret praksisvejledning med lyd og billeder. Vejledningerne kan i nogle tilfælde med fordel laves i samarbejde med borgerne.

 • Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB)
 • Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)

VTU-puljen

2017 - 2018

Projektet forlænges pga tekniske vanskeligheder

Min video giver 

 • En større borgertilfredshed
 • En mere ensartet borgerhåndtering, som mange borgere efterspørger
 • En øget grad af borgerdeltagelse i egne praksisser og dagligdag

 

Min video giver et løft til arbejdsmiljøet

 • Arbejdsstillinger og uhensigtsmæssige praksisser genovervejes i videoprocessen og bliver dermed tydelige. 
 • Samlet set angav de deltagende afdelinger af de sparede 42% på udarbejdelse af vejledninger.

Anbefalinger

 • Fælles applikation, forankret i MSB, med fælles ligeligt delt finansiering på vegne af fællesskabet. Min Video afløser ”Billedbank” som vejledningsapplikation. Driften af løsningen er allerede købt frem til juli 2021 og indeholdt i projektmidlerne.