• At undersøge, om Kaatsu-træning kan medføre et nedsat behov for bevilling af kommunale ydelser samt optimere brugen af de kommunale terapeutressourcer
  • Antagelsen er, at det kan være en mere skånsom træningsform end traditionel styrketræning for hofteopererede borgere med samme eller større effekt, da der kun trænes med 20 % af maksimal muskelkraft
  • Hofteopererede borgere
  • Svage og skrøbelige borgere
  • I dag bruges der som led i et genoptræningsforløb mange ressourcer på at give svage og skrøbelige borgere en bedre fysik, så de kan klare flere hverdagsaktiviteter. Disse borgergrupper er dog svære at mobilisere, og de nuværende træningsmetoder kræver hård fysisk træning for at opnå den ønskede effekt
  • Kaatsu er en træningsform, der er udviklet i Japan, hvor blodforsyningen delvist afklemmes til den arbejdende muskelgruppe. Det snyder hjernen til at tro, at musklerne arbejder hårdere, hvilket øger effekten af træningen
  • Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, MSO
  • Fysiodema Aps
  • ACTIVE Institute
  • Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt

VTU-puljen

2015 - september 2017

Overgik ikke til drift, da der ikke kunne påvises nogen gevinster