Jesper på 48 år har afprøvet en kørestol med ståfunktion. Mød ham i videoen, hvor han bl.a. fortæller om vigtigheden af at kunne slå en prut.

1. Borgerens livskvalitet

Det skal undersøges hvilke effekter daglig vægtbæring kan få for en kørestolsbruger, der ved hjælp af et teknologisk hjælpemiddel kan komme op at stå i sin dagligdag. Der vil være fokus på effekter i forhold til borgers helbredstilstand og funktionsevnetilstand, som forventes at påvirke borgers livskvalitet i positiv retning.

Projektets mål er at bidrage med gode argumenter for at betragte el-kørestole med stå-funktion som et hjælpemiddel, der forbedrer borgernes sundhed og mulighed for at deltage i hverdagsaktiviteter.  

2. Effektivisering af kommunens drift

Indsatsen giver borgeren mulighed for at øge sit funktionsniveau, hvilket kan føre til større selvstændighed, øget deltagelse i daglige aktiviteter, det sociale liv og andre aktiviteter. Dvs. mindre behov for personlig og praktisk hjælp i hverdagen. At kunne stå op, fx ved brug af el-kørestol med ståfunktion, muliggør at borgeren selv kan nå ting i de øverste køkkenskabe, lave mad osv. Det kan reducere behovet for tilpasning af borgerens hjem til den siddende stilling i kørestol.

I dette projekt fokuseres på tre målgrupper fordelt i forhold til alder. Unge mellem 8-17 år, voksne mellem 18-65 år, og ældre +65 år. I alt rekrutteres ni borgere, ca. tre fra hver gruppe.

Den voksne og ældre gruppe af borgere består af apopleksiramte, lavt rygmarvsskadede (paraplegiker), højt rygmarvsskadede (tetraplegiker) og voksne med sklerose. Den yngre gruppe af borgere består af unge med cerebral parese og rygmarvsskade.

I kølvandet på succesen med robotben/exoskelet er der kommet flere forespørgsler til hjælpemiddelcenteret og sundhed og omsorgslinjen fra borgere i kørestol, om ”at komme op at stå mere”. Derudover er der kommet et ønske fra rehabiliteringschefen i MSO om at overføre erfaringerne fra robotben projektet til en bredere gruppe af borgere. Mange af gevinsterne som blev opnået med robotbenene kan opnås bare ved at komme op at stå i hverdagen.

I projektet ønsker vi at afprøve andre teknologidrevne hjælpemidler, end de dyre robotben, og se, om nogle af de samme effekter kan opnås med en billigere og mere enkel teknologi.

El-kørestolen med ståfunktion giver brugeren mulighed for selvstændigt at komme op at stå og ned at sidde i eget hjem. Man får desuden mulighed for at køre rundt i eget hjem i den stående stilling. Den særlige el-kørestol med ståfunktion dækker behovet for en almindelig el-kørestole. Den valgte stol i dette projekt er F5 Corpus® VS fra Permobil.

Projektejer:

MSO, Center for Frihedsteknologi

Projektleder:

Jacob Handberg Gohlke, Cand.Scient. i fysioterapi

Samarbejdspartnere, interne:

Sundhed og Omsorg (MSO):

Hjælpemiddelcentret (HJC)

Sundhed og Omsorgslinjen (SOL)

Område Christiansbjerg

Område Marselisborg

Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB):

Mål, Økonomi og BBB

Voksne, Job og Handicap

Myndighedscentret for Børn og Familier

 

Samarbejdspartnere eksterne:
Institut For Kommunikation og Handikap (IKH - Region midt)

Specialhospitalet for Polio og Ulykkespatienter

VTU-puljen 

1. juli 2019 - 14. august 2020