At udvikle og teste en løsning, som får brugerne af offentlige bygninger til at tage medansvar dels for egen og andres sundhed, dels for de fælles omgivelser og inventar. 

 

 • Løsningen er en dispenser med engangsservietter, som er koblet på nettet og derfor kan registrere og påvirke brugeradfærden 
 • Dispenseren nudger brugeren med lys og andre virkemidler til at aftørre de kontaktflader, som ofte berøres med hænderne, fx borde, dørhåndtag og greb på armatur ved vasken 

Elever og lærere i folkeskolen

 • I dag bruges der mange ressourcer på rengøring af offentlige bygninger, så vi kan skabe sunde og rare rum at være i.  At rengøringen ofte finder sted om morgenen, er imidlertid en udfordring. Det er nemlig i løbet af dagen og i takt med, at bygningerne bliver brugt, at der både visuelt og bakteriologisk er behov for at rengøre
 • Smitte via overflader koster samfundet dyrt. Udgifter forbundet med sygefravær, og skolebørns mange sygedage mindsker læring og lægger et stort pres på børnefamiliernes hverdag
 • Magistratsafdelingen for Børn og Unge, MBU
 • Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, MSO
 • Borgmesterens Afdeling, BA
 • Conceptmaking ApS
 • Statens Serum Institut

VTU-puljen

2016 - marts 2017

Projektets vigtigste konklusioner er:

 • Det er muligt at inddrage lærere og skoleelever i aftørringen af kontaktflader.
 • På baggrund af før- og eftermålinger er der dokumenteret en markant forbedring af hygiejneniveauet. Det antages, at dette kan bane vej for gevinster i form af reduceret sygefravær og forbedret arbejdsmiljø for både børn og voksne 
 • Der en række yderligere gevinster herunder: visuelt renere overflader og mindre skidt på gulvet, mindre rod i klassen, øget viden om hygiejne og en bedre behandling af inventaret i klassen 

Status og næste skridt

Der er etableret en ny startup-virksomhed, og der er drøftelser om og planlægning af en række ”proof of business” aktiviteter.
 • Afklaring om der kan etableres et udviklingssamarbejde med to skoler i Aarhus Kommune i 2017, hvor nye læringskoncepter og digital gamification udvikles sammen med brugerne 
 • Brugertest på Odense Universitetshospital i efteråret 2017
 • Etablering af et forskningssamarbejde om hygiejne-nudging med Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital