• Det unikke i projektet består i at afprøve en ny teknologi i en kommunal kontekst og efterfølgende evaluere i forhold til såvel medarbejdere som brugere med henblik på videre udvikling og værdiforøgende anvendelse
  • Konkret gennemføres tre cases, som er rettet mod henholdsvis sundhedspersonale i Magistraten for Sundhed og Omsorg, teknisk personale i Magistraten for Teknik og Miljø og bibliotekspersonale i Magistraten for Kultur og Borgerservice

GoogleGlass (GG) er et nyt informations delivery tool 

Rundt om i verden, er man pt. i færd med at teste og afprøve Google Glasses (GG), og der bidrages med projektet til udviklingen af fremtidens "eyeware". Med projektet kan Aarhus Kommune være med til at præge udviklingen, være på forkant med teknologien og afprøve mulighederne i praksis. Vi kan dermed understøtte en mere effektiv kommunal opgavevaretagelse.

  • Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, MKB
  • Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, MTM
  • Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, MSO

VTU-puljen

Januar 2015 – november 2015

Overgik ikke til drift, da teknologien er for umoden.

Projektets vigtigste konklusioner er:

  • Google Glass-teknologien rummer et væsentlig potentiale til på sigt at skabe værdi for såvel medarbejdere, borgere og kommunen i sin helhed
  • Værdien vil kunne gøre sig særligt gældende i arbejdssituationer, hvor der er et udtalt håndfrit behov, samtidig med at der er et behov for at kunne dokumentere eller få information eller blive guidet via brillens skærm
  • Teknologien er på nuværende tidspunkt ikke moden nok til implementering og anvendelse i større skala
  • Teknologien medfører juridiske og personlige udfordringer i forhold til personhenførbare data. Disse skal lagres på brillerne og overføres fra brillerne via netværket til andre IT-systemer