1. Eliminere utilsigtede hændelser (UTH) i forbindelse med glemt medicingivning. Derved øge sikkerhed, tryghed og kvalitet for borgere, der er afhængig af medicin (rette medicin, til rette tid, giver rette effekt af medicinen) 
  2. Gøre flere borgere uafhængige og selvhjulpne i egen medicinhåndtering og dermed opnå en ressourcebesparelse for kommunen
Til at støtte borgere i at huske at tage deres medicin afprøver projektet DoseSystems elektroniske medicinkasse. Medicinkassen består af en medicindoseringsenhed med huskefunktion.
Projektet skal undersøge, om medicinsystemet DoseSystem kan afhjælpe de udfordringer, der er med den daglige medicingivning. Systemet fungerer sådan, at en kasse placeres hjemme hos den enkelte borger. Gennem alarmer giver kassen borgeren besked om, hvornår det er tid til at tage medicin. Borgeren kvitterer efterfølgende for, at medicin er taget. 
  • Der sker mange fejl i forbindelse med medicinhåndtering
  • Systemet skal reducere antallet af utilsigtede hændelser i forbindelse med medicingivning; blandt andet at medicinen bliver glemt
  • Samtidig forventes der at kunne spares ressourcer med systemet, fordi flere borgere formodentlig selv vil blive i stand til at tage deres medicin
  • Der er allerede indgivet et spareforslag, som indebærer brug af dosisdispensering i plejeboliger i Sundhed og Omsorg (medicin doseret af apotek, leveres i små poser på ruller). Samtidig brug af DoseSystem forventes at kunne forstærke effekten af det tiltag.

Sundhed og Omsorg, MSO

VTU-puljen

Januar 2016 – Februar 2017

Sundhed og Omsorg (MSO) har gennemført et pilotprojekt. Konklusionen er, at nytteværdien er for begrænset set i lyset af, at Cura indeholder en del af den samme funktionalitet (kvittering for medicingivning). Derfor videreføres Dosesystem ikke til implementering.