Projektet vil udvikle og undersøge potentialet for en app, der muliggør nytænkning af frivillig hjælp målrettet flygtninge i Aarhus. Idéen baserer sig på mikro-frivillighed, hvor borgere via mobilen uafhængigt af tid og sted kan hjælpe en flygtning i Aarhus med konkrete udfordringer i hverdagen.  Det antages at konceptet rummer et potentiale i forhold til at hjælpe andre grupper, som kan være udfordret i dagligdagen og i kontakten med Aarhus Kommune. Det kunne fx være socialt udsatte eller ældre.

En app til smartphone på flere sprog

Nyankomne flygtninge med behov for lettilgængelige løsninger på dagligdags udfordringer

 

Idéen til projektet udspringer fra mobilapp’en By My Eyes, som lader blinde komme i kontakt med seende, der kan hjælpe dem med at lette og løse de små problemer, der kan opstå i en blinds eller svagtseendes hverdag. Projektet BeMyGuide vil afprøve samme koncept, men i en variant som er målrettet flygtninge i Aarhus. 
  • Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
  • Borgmesterens Afdeling
  • Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

VTU-puljen

2016 - marts 2017

Gevinsterne var meget begrænsede. Indsigterne rummer dog stor værdi og bringes i spil ift. den fremtidige indsats på flygtningeområdet.

Projektets vigtigste konklusioner er:  

 

  • Komplekse udfordringer fylder mest hos flygtninge og samtidig over en længere periode. Det handler i høj grad om kontakten til kommunen, at forstå sit forløb, forstå breve m.v. Dagligdags udfordringer, fx i form af betjening af komfur, at tage bussen eller finde vej i byen, opstår kun i begrænset omfang, og et begrænset tidsrum, fra man ankommer som flygtning.
  • BeMyEyes' platform er ikke tilstrækkeligt værdiskabende for målgruppen. App’ens meget enkle løsning på et konkret problem vil ikke i tilstrækkelig grad kunne understøtte frivilliges hjælp til mere komplekse udfordringer, som flygtninge oplever i hverdagen.