Formålet med at teste Airplant er:

 • at øge komfort og velbefindende blandt medarbejdere, som oplever sig generet af et tørt indeklima, pga. lav luftfugtighed
 • at undersøge, hvordan Airplant kan understøtte et godt indeklima
 • at understøtte innovation, udvikling og vækst i erhvervslivet

Målgruppen for testen er medarbejdere, der føler sig gerneret af tør luft på kontoret.

Fem afdelinger på Grøndalsvej 2 melder om udfordringer med tørt indeklima.

Målgruppen for testen forventes at blive to af de berørte fem afdelinger af kontorpersonale på Grøndalsvej 2, i alt omfattende kontormiljøer med ca. 35 medarbejdere.

Det vurderes, at Airplant har gode tværmagistratslige perspektiver.

Et studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser:

 • at tør luft er markant undervurderet som årsag til dårlig trivsel blandt kontoransatte
 • at 20-40 procent af kontoransatten rapporterer sig generet af tør luft hver uge

Forskning viser desuden:

 • at lav luftfugtighed får visse sygdomsfremkaldende patogerne, bl.a. virus og bakterier, til at trives
 • at tør luft medvirker til at skabe et højere sygdomspres i indemiljøet

Flere sygdomme og virus i tør luft
Virus, som bl.a. Influenza A, trives og overlever længere tid i tør luft. Én time efter et nys med aktivt virus og på to meters afstand, viser forskning:

 • at der findes 70-78% aktivt virus, hvis luften er tør (23 %RH).
 • at der findes 14-22% aktivt virus, hvis luften er komfortabelt befugtet (43 %RH) 

Covid-19

Aktuelt formoder flere forskere, at luftfugtighed har en indflydelse på hastigheden, hvormed Corona-virus spredes. Tesen er, at COVID-19 efter pandemien udvikler sig til en sæsonvirus som influenza eller forkølelse. Der fokuseres på temperatur og især luftfugtighedens betydning for spredning af virus som reducerende faktor på smittens hastighed.

Ligner til forveksling en dekorativ plante

Airplant fremstår som en almindelig kontorplante, men en mekanisering og styring i potten transformerer planten til et effektivt og avanceret indeklimasystem, der løser problemer med lav luftfugtighed og VOC’er i indeklimaet. VOC: flygtige organiske forbindelser, som frigives fra bl.a. møbler, elektronik og mennesker. Formaldehyd er den mest almindelige af de giftige stoffer.

Tests fra Teknologisk institut har vist, at Airplant optager 90% formaldehyd, hvilket betyder at systemet renser luften 60% bedre for denne VOC, end traditionelle mekaniske luftrenseteknologier.

Specialpotte

Airplant har udviklet et specialdesignet pottesystem, der udnytter stueplanters evne som biologisk filter. Systemet er mekanisk, og bruger maskinens evne til at skabe kontrol og volumen på luftmængden for fuld udnyttelse af plantens effektivitet. Samtidig sikrer anvendelse af IoT en kontinuerlig og effektiv tilpasning til de aktuelle udfordringer i det omgivende indeklima.

Via Airplant styringen kontrolleres luftflow og vanding i forhold til lokalområdets luftfugtighed og voksemediets fugtniveau. Luftfugtighed og jordfugtsniveauet måles med sensorer, og styringen sker efter en algoritme, som sikrer både et komfortabelt luftfugtighedsniveau og plantens trivsel.

Airplant understøtter kommunes CO2-plan og FN's Verdensmål 3, 12 og 17.

Projektejer:

MSO, Center for Frihedsteknologi og VT-styregruppen 

BA Erhverv og Bæredygtig udvikling

Projektleder:

Søren Holm Pallesen, Center for Frihedsteknologi, sohp@aarhus.dk 

Assisterende projektleder Marie Frølich, Center for Frihedsteknologi, marifro@aarhus.dk 

Samarbejdsparter:

Airplant ApS; en start-upvirksomhed, hjemmehørende i Aarhus kommune og etableret i november 2016.
Virksomheden Airplant ApS ejes og drives af Camilla Bandholm og Jakob Stoltze.

Jysk Planteservice: Airplant gøres tilgængeligt igennem Jysk Planteservice (JP), som er leverandør af Aarhus Kommunes planteløsninger. 

Projektfølgegruppe:

Arbejdsmiljørepræsentanter fra de afdelinger, der er med i testen dvs. to personer, samt projektleder og Airplant-repræsentant.

 • VTU-puljen
 • MSO
 • BA
 • Airplant

Projekt Airplant er blevet forlænget, da det ikke var muligt at gennemføre projektet under corona-nedlukningen. Først når medarbejderne i Aarhus Kommune er tilbage på kontoret, kan Airplant opstille planter og måle effekten af dem.

Airplant løbes i gang igen i løbet af september/oktober 2022. 

Oprindelig tidsplan: august 2020 - januar 2021