Projektets formål at er at reducere de årlige omkostninger til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse med mindst 50 procent, set i forholdt til en gasbrænder, samt øge vedligeholdelsesniveauet til Normalniveau. 

Den overvejende vedligeholdelsesstandard på arealer med pesticidfri ukrudtsbekæmpelse I Aarhus Kommune er Minimumniveau og nogle steder Oprydningsniveau.

I projektet færdigudvikles en maskine, der skal:

  • bevirke endelig udfasning af pesticider på offentlige arealer
  • reducere energiforbrug til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse væsentligt
  • højne bekæmpelsesniveau i forhold til nuværende pesticidfrie metoder
  • udlede mindre CO2, end nuværende metode

Maskinen løser opgaven ved hjælp af en hurtigere fremkørselshastighed og væsentlig bedre effekt på ukrudtet, end nutidens hyppigst anvendte metode, som er en gasbrænder.

Resultatet er scenarie 1 eller 2

1: halvering af omkostningerne til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse, hvilket fremmer udfasningen af pesticider. Halvering af energiforbruget og dermed CO2 udledningen.

2: Opgradering af behandlingsniveau til Normalniveau.

Private haver

Med maskiner med en billigere og mere effektiv teknologi, end de nuværende kan præstere, bliver det nemmere for entreprenører at sælge ydelsen til private. Private anvender ofte forholdsvist store mængder pesticider eller gas pr. arealenhed. Mængden af pesticider og gas til ukrudtsbekæmpelse på belægninger kan reduceres væsentligt på arealer, hvor private har vedligeholdelsespligten.

Teknologien er en kombination af termisk behandling, let saltvandsspray og mikrobølgebehandling af ukrudt. Mikrobølgernes hurtigtskiftende magnetfelt påvirker planternes celler og medfører, i forhold til en gasbrænder, at flere ukrudtsplanter dør af behandlingen. De overlevende planter får tendens til dværgvækst. Der er synergi mellem saltvand og mikrobølger.

Alle der varetager en opgave med ukrudtsbekæmpelse vil have interesse i det omhandlende produkt. Alle kommuner, boligforeninger, gartnere, landmænd m.fl.

I 1998 indgik staten, amterne og kommunerne en aftale om udfasning af pesticiderne på alle offentlige arealer inden 2003. [Ukrudtsbekæmpelse på belægninger side 3].

Nu, 15 år efter dette skulle have været effektueret, anvendes stadig en del pesticider på offentlige arealer. Herunder også i Århus Kommune. Dette skyldes ikke mindst, at teknologien ikke er fulgt med behovet, idet der endnu ikke er udviklet effektive pesticidfrie metoder.

Siden 1980´erne har mennesker arbejdet på at udvikle mikrobølger til ukrudtsbekæmpelse. Weed Fighter er de første, det er lykkedes for at udvikle en praktisk anvendelig metode.  

Projektejer:

Teknik og Miljø, Drift og Anlæg, Vejdrift

Projektleder:

Tenna Steenbock Olsen, MTM, Drift og Anlæg, Vejdrift

E-mail: teols@aarhus.dk

Erhvervspartner:

Weed Fighter ApS

Indehaver af idé, rettigheder og knowhow

 

50 pct. fra VTU-puljen

50 pct. fra Weed Fighter Aps.

1. april 2019 - 31. december 2019

Projektet har vist, at det er muligt at udvikle en teknik, der giver et bedre resultat på ukrudtsbekæmpelse i forhold til de traditionelle metoder med damp eller anden termisk behandling.

Det deltagende firma, Weed Fighter, er næsten nået i mål med en markedsklar maskine til ukrudtsbekæmpelse og forventer, at produktet kan tages i anvendelse medio 2021.

Vejdrift og Entreprenørenheden i Teknik og Miljø vil fortsat bevare kontakten og har aftalt med Weed Fighter at leje en maskine til brug i Aarhus Kommune, når maskinen er markedsklar.

Fremtidige modeller til flere arealer

Det er planen, at maskinen skal udvikles i forskellige versioner, således at den også kan finde anvendelse i på mindre arealer og bruges omkring f.eks. bygninger. Dermed vil der være et potentiale for brug i andre magistratsafdelinger, hvor det vurderes, at ukrudtsbekæmpelsen i dag foregår ved brænding på befæstede arealer.

Innovativ teknologi med erhvervsperspektiv

Weed Fighter maskinen er innovativ i kraft af, at dens virkning ligger udenfor det som termiske metoder kan, idet mikrobølgerne giver øget drabseffekt på ukrudtet og desuden påfører overlevende ukrudt dværgvækst. I kraft af at de nye maskiner skal produceres i Danmark, og sælges i hele EU, bliver der tale om vækst og nye jobs i det private erhvervsliv.