De centrale formål med projektet er:

- at udvikle tre IoT-løsninger, som efterfølgende kan blive ”hyldevarer” i AAK og bringes i konkret anvendelse i mange forskellige forretningsområder på tværs af hele AArhus Kommune. Udviklingen sker med udgangspunkt i konkrete, organisatoriske behov.

- at lade arbejdet med udviklingen de tre konkrete løsninger danne grundlag for at udarbejde og implementere en konkret, tværgående IoT-strategi i Aarhus Kommune, der sikrer retning og organisatorisk forankring. Der udvikles desuden lavpraktiske processer og værktøjer til det fremtidige arbejde med IoT i AArhus Kommune.

De tre arketypeløsninger, der skal udvikles er:

  1. Stay Put (MTM): har til hensigt at etablere en generel og skalerbar løsning til monitorering af byinventar og andre kommunale ejendele

  2. Simple tilstandsmålinger (MTM): har til hensigt at etablere en generel og skalerbar løsning til måling af tilstandsparametre som temperatur og luftfugtighed

  3. Smart databaseret effektmåling på Velfærdsteknologi (MSO): har til hensigt at videreføre de gode erfaringer, der er gjort i det tidligere projekt Automatisk effektopfølgning på velfærdsteknologi og etablere IoT-baserede løsninger til at opsamle og dokumentere vældfærdsteknologis effekter

Det forventes, at der kan arbejdes med allerede eksisterende sensorløsninger. 

Disse omfatter sensorer kan med GPS-teknologi og gyroskop vise, hvor sensoren befinder sig, og om objektet er begyndt at hælde eller tilte.

Sensorer med disse funktioner kan benyttes til at spore, hvor forsvundne eller stjålne objekter er henne, og om objektet hælder til en bestemt side, eventuelt på grund af påkørsel, og dermed har risiko for at falde eller ikke at virke mere.

Projektet tænker også at anvende adskillige sensorer til måling af forskellige tilstande. Det kunne f.eks. være måling af temperatur, fugtighed, luftkvalitet, vandstand og lignende parametre. Ved at måle tilstande kan relevante fagpersoner få indsigt i f.eks. indeklima i bestemte bygninger, eller om det er for fugtigt omkring teknisk maskinel.

Der er behov for udvikling af nye brugergrænseflader og tekniske snitflader til arbejdet med de data, der skabes.

- Organisationer og medarbejdere i Aarhus Kommune, der med projektet får nye redskaber til effektivisering af arbejdsgange og reduktion af ressourceforbrug (timer, materialer m.v.). De etablerede arketypeløsninger forventes at kunne bringes i bred anvendelse på tværs af alle magistratsafdelinger.

- Eksterne aktører (ældre, bilister, borgere generelt) vil opleve serviceforbedringer og adgang til nye services baseret på arketypeløsningerne.

IoT er et potent værktøj, der allerede er i brug i flere tværmagistratslige projekter koordineret af ITK, MKB.

IoT-projekterne er ved at bevæge sig fra at være af-/begrænsede pilotforsøg til virkelige, driftsnære implementeringer med stærk forankring i et fagområde, og som skal sikre en faktisk gevinstrealisering for driften, gøre en reel forskel for borgerne eller på anden vis udvikle et fagområde i positiv retning.

Teknologien har nu nået et niveau, hvor det er forholdsvist let og billigt at implementere IoT-baserede løsninger, der kan spare kommunen penge, skabe nye og bedre services og især tilvejebringe data, der kan bruges i mange forskellige sammenhænge.

Det er dog fortsat tydeligt, at der mangler prioriterede ressourcer til at skalere løsningerne til fuld drift og en samlet strategi for anvendelsen af IoT og en række lavpraktiske værktøjer i den forbindelse.

Projektejere:

  • Digitaliseringsstyregruppen (DSG) v/Kultur og Borgerservice, ITK
  • Sundhed og Omsorg (MSO), Ivan Kjær Lauridsen, Velfærdsteknologichef, Center for Frihedsteknologi (CFT), ijk@aarhus.dk, M:51 57 60 79
  • Teknik og Miljø (MTM), Peter Neess, Teamleder, Lys og Trafikledelse, prn@aarhus.dk, M: 29 20 86 48

Projektledelse:

Der vil være tre projektledere tilknyttet projektet jfr. opdelingen skitseret ovenfor.

Tværgående projektledelse, etablering af IoT-strategi varetages af Daniel Jung Moltzen, ITK City Lab, danmo@aarhus.dk

Lokal projektledelse på delprojekterne Stay Put (MTM) og Simple tilstandsmålinger (MTM) varetages af Mikkel Folke Olsen, Digitalisering.

Lokal projektledelse på delprojektet Effektmåling på Velfærdsteknologi (MSO) varetages af Birk Hintze Thisted, Center for Frihedsteknologi.

 

 

  • VTU-puljen
  • MTM bidrager med egenbetaling
  • MSO bidrager med egenbetaling
  • Midler fra VTU-projektet Smart databaseret effektmåling på Velfærdsteknologi (MSO) indgår i det samlede projekts økonomi. 

 

1. august 2019 - primo 2021