Se hvordan dronesyn af bygninger foregår. TV2 Østjylland var med under inspektion af Rådhuset (2.47)  tv2ostjylland.dk/droner-tjekker-radhuset 

De primære formål med projektet er:

 • at klarlægge mulighederne for effektivisering ved brug af droner til bygningssyn og -vurdering.
 • at højne kvaliteten af de nuværende bygningssyn, så der kan træffes bedre beslutninger om vedligehold af en ejendom.

Et sekundært mål er at udarbejde en lettilgængelig 3D-model af en bygning, som kan bruges i kommunikationen om vedligehold af ejendommen til eksterne parter.

Bygningskonsulenter i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Ejendomme

 • Den teknologiske udvikling på droneområdet er i eksplosiv vækst.
 • I dag benyttes droner på steder, hvor det giver stor værdi at få lettere adgang til at inspicere steder.
 • Inden for byggeriet er der eksempler på brug af droner til bygningssyn, inspicering af byggepladser, planlægning og projektering af boligområder og meget mere. 
 • Aarhus Kommune ønsker at høste gevinsterne ved brug af droner til bygningssyn, men mangler viden og praktisk erfaring med at udføre konkrete bygningssyn med droner.
 • VTU-puljen
 • Center for Administration og Ejendomme , Teknik og Miljø (MTM)
 • Scopito, ekstern leverandør af teknologi

Projektejer

Administration og Ejendomme, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (MTM)

Projektledere

Anne Kirstine Møller Mikkelsen, Ejendomme, Teknik og Miljø; Bygninger IKT og Mikkel Dall, Digitalisering og GIS

Samarbejdsparter

Digitalisering og GIS, Teknik og Miljø, Mikkel Dall, dronepilot Peter Schack Madsen, dronepilot Kirsten Lippert Olesen

Scopito (http://scopito.com/) v. Ken Falk

Ejendomme, Teknik og Miljø, v. Ane Teilberg Oddershede Lyngø

 

Maj 2017 - November 2017

 • Det anbefales, at der oprettes et droneteam og indkøbes to droner.
 • Droneteamet bør bestå af fire uddannede dronepiloter med kategori 1A-dronebevis.
 • Droneteamet bør udføre opgaver for alle driftsansvarlige hos Ejendomme.
 • Det indsamlede materiale kan med fordel gennemgås af de driftsansvarlige for de enkelte bygninger, hvor det anbefales, at databehandlingen foregår i en specialiseret, online database som eksempelvis Scopito.
 • Det anbefales umiddelbart ikke, at der investeres i dyrere special-hardware som eksempelvis droner med termisk kamera, men i stedet at anskaffe sådanne ydelser eksternt efter behov.