Projektet vil registrere rejsetider via Bluetooth. Data skal formidles langs veje og på store arbejdspladser. Formålet er at synliggøre rejsetiden som cyklist i forhold til andre transportformer. Data kan sikre bedre information om, hvor cyklisternes rejsetid kan forbedres. I fremtiden tænkes signalanlæg at indstilles til at tilgodese cyklister.

 • Det er projektets formål at forbedre fremkommeligheden for cyklister og at fastholde og udvide gruppen af cyklister i Aarhus.
 • Projektet skal ved registrering af eksakte rejsetider give trafikanterne i Aarhus Kommune et bedre beslutningsgrundlag for valg af mest hensigtsmæssige transportform.
 • Planen var oprindeligt at uddele Bluetooth-tags med lavt energiforbrug til cyklisterne. Men det viste sig, at MTM’s infrastruktur til registrering af rejsetid ikke understøtter dette. Derfor er der henover sommeren undersøgt mulige veje for at kunne gennemføre projektet.
 • Status er, at der nu er peget på en teknisk løsning. Således gennemføres pt. en opgradering af den eksisterende infrastruktur til at kunne understøtte Bluetooth tags med lavt energiforbrug.

(sept. 2018)

 • Trafikanterne i Aarhus Kommune. Løsningen kan anvendes til at give forandringsparate trafikanter det sidste skub til at vælge cyklen i forhold til andre transportformer.
 • Løsningen kan også anvendes til at fastholde eksisterende cyklister. Dette kan være eksisterende cyklister, der overvejer indkøb af bil.
 • Til projektet vil det eksisterende rejsetidssystem for bilister blive anvendt.
 • Der uddeles Bluetooth tags til aktive cyklister, så de kan registreres i rejsetidssystemet.
 • Data indsamles i det eksisterende system, når cyklisterne kører rund på vejnettet i Aarhus.
 • Løsningen vil kunne anvendes til analyse af, hvor forholdene for cyklisterne bør forbedres og generelt informere trafikanterne om, hvor hurtig cyklen er i forhold til andre transportmidler.

Projektejer:

MTM, CBA – Lys og Trafikledelse

Peter Ryberg Neess (Teamleder)

Projektleder:

Michael Bloksgaard (fagkoordinator ITS)

Øvrige projektdeltagere:

Anders Kruse Christiansen (CBA), Pablo Celis (CBM), Liv Marie Stender (CBM), Birgitte Kjærgaard (ODAA).

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (MTM)

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice (MKB)

Samarbejdsparter

Center for Byens Anvendelse (CBA).

Center for Byudvikling og Mobilitet (CBM).
Open Data Aarhus (ODAA).

 

 • VTU-puljen
 • Center for Byens Anvendelse, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (MTM)