Der ønskes at videreudvikle på den nye, fælles, digitale platform for digital borgerinddragelse (deltag.aarhus.dk) for hele Aarhus kommune. Specifikt ønskes der at udvikle et modul, der kan håndtere administrationen og annonceringen af borgermøder og møder mellem kommune og borgere generelt.

Modulet vil standardisere og effektivisere de bagvedliggende arbejdsprocesser. Samtidig tilbyder modulet borgerne et bedre overblik over aktiviteter, hvor de kan deltage. Det kommer til at ske med mere indbydende og tilgængelige interaktionsmuligheder, end vi kan tilbyde i dag.

Derudover ønskes der at lave en forundersøgelse for et modul, der kan afdække online-debatter i Aarhus Kommune i forbindelse med høringer og andre former for borgerinddragelse.

Projektet skal betragtes som næste trin i udmøntningen af visionen om digital borgerinddragelse i Aarhus.

Borgermødemodul:
Open Source herunder Drupal 8. Der vil i projektet undersøges hvilke andre eksisterende løsninger, der eventuelt vil kunne anvendes. 

Debatmodul:
Skal afklares som en del af projektet.

Borgermøder og onlinedebatter henvender sig bredt til alle Aarhus borgere, organisationer og virksomheder.

Sekundært er målgruppen de medarbejdere, der arbejder med borgermøder, debatter og andre former for (digital) borgerinddragelse.

Borgermødemodul

Aarhus Kommune afholder årligt mellem 30 - 70 borgermøder. Mange af disse foregår i forbindelse med lokalplanshøringer afholdt af MTM (planafdelingen). De øvrige magistratsafdelinger har også borgermøder eller andre møder mellem borgere og kommunen; det kan f.eks. være i forbindelse med skolebestyrelsesmøder eller i forbindelse med udarbejdelse af nye politikker. I forbindelse med den kommende Borgerservice- og Bibliotekspolitik i foråret 2018, blev der afholdt tre borgermøder. 

Alene i MTM anvendes der forskellige systemer og metoder til at administrere borgermøderne og arbejdsprocesserne. Det er ikke kun administrativt tungt for medarbejderne, men også tilsvarende forvirrende for borgerne, da tilmeldingsprocedurerne ikke er ensartede. Derudover er det vanskeligt at få et samlet overblik og indblik i, hvornår borgermøder i Aarhus Kommune finder sted, hvis man som borger ønsker at engagere sig i sit nærområde.

Debatmodul

I forhold til online debatter anvendes der ofte forskellige subsites til at promovere diverse projekter og opfordre til dialog. Eksempelvis blev der i forbindelse med udviklingen af Borgerservice- og Bibliotekspolitikken fra MKB oprettet sitet bobpol.aarhus.dk. Hos MTM har der også i forbindelse med eksempelvis Vedvarende Energi- projektet og mobilitetsprojektet vorestrafik.dk været oprettet særskilte websites til at håndtere en onlinedebat.

Der er behov for et forundersøgelsesprojekt, hvor behov og brugsscenarier for både medarbejder-, politiker- og borgersiden undersøges. Herunder vil det blive undersøgt, hvordan sammenspillet er mellem de allerede eksisterende platforme; kommunens forskellige Sociale Medie-platforme som Facebook og aarhus.dk sammen med deltag.aarhus.dk.

Hvorfor en fælles digital borgerinddragelsesportal?

Aarhus Kommune har gennem flere år haft et stærkt fokus på borgerinddragelse, både med ”Aarhusmodel for borgerinddragelse” og efterfølgende med Medborgerskabspolitikken. Formålet er at bringe det politiske niveau og borgerne tættere sammen for at muliggøre fælles opmærksomhed, inddragelse og samskabelse og samtidige øge den gensidige tillid og legitimitet.

Projektejer: MKB, Borgerservice, Lene Hartig Danielsen

Projektleder: MKB, ITK, Iben Uldahl Søndergård

Samarbejdspartnere

Primære partnere:

MKB:

 • ITK Lab: Projektledelse, Iben Uldahl Søndergård (projektleder)
 • ITK Design: Anna Bøgelund, Mikkel Ricky, Jesper Pedersen (teknisk udvikling)
 • Borgerservice: Tværgående perspektiver og forankring ift. Medborgerskab, Torben Glock (projektleder)
 • CFIA: Procesunderstøttelse ift. borger- og medarbejderinddragelse og konceptudvikling.

MTM:

 • Digitalisering, IT og GIS: Mikkel Dall (IT-projektleder)
 • Plan og miljø: Rikke Edberg (Arkitekt)
 • Kommuneplanafdelingen: Christina Friis Hasché (Arkitekt)

 

Sekundære partnere:

 • Ad hoc deltagelse fra alle magistratsafdelinger herunder også MSB, MSO, MBU i relevante workshopaktiviteter for at sikre viden om borgermøder og debatter på tværs. MBA tænkes inddraget i forhold til medborgerskabspolitikken.
 • Ad hoc deltagelse med fællesrådsrepræsentanter og andre borgergrupper i relevante workshopaktiviteter for at sikre viden om borgermøder og debatter.
 • Der nedsættes en tværmagistratslig styregruppe for at sikre bred forankring.
 • Desuden koordineres med Kommunikationstyregruppen ift. at sikre tværgående forankring og fremtidigt drift-setup samt koordinering med demokrati-indgangen på aarhus.dk

VTU | Velfærdsteknologisk Udviklingspulje

April 2019 - april 2020