I forhold til barnet/den unge vil projektet undersøge:

 • om en robot som stand-in i klassen giver barnet/den unge mulighed for at fremme sin tilknytning til klassen under sygdommen
 • om det bliver nemmere for barnet/den unge at komme tilbage til skolen og almindelig undervisning efter endt sygdom
 • om barnet/den unge vil øge sin livskvalitet under sygdomsforløbet

I forhold til skolen vil projektet undersøge:

 • om skolernes planlægning og afvikling af sygeundervisning forenkles

I forhold til økonomien vil projektet undersøge:

 • i hvilken udstrækning undervisning med robot kan reducere udgifterne til sygeundervisning

I forhold til erhvervslivet vi projektet undersøge:

 • om det er muligt at få robotproducenten til at etablere en europæisk afdeling i Aarhus
 • Projektets målgruppe er børn og unge, der modtager sygeundervisning i deres hjem og/eller sygehusundervisning på Aarhus Universitetshospital i Skejby.
 • Projektet koncentrerer sig om børn og unge med somatiske sygdomme.
 • Projektet ønsker at afprøve velfærdsteknologien med seks til otte børn/unge i samarbejde med decentrale skoler og sygehusundervisningen i Skejby.
 • På nuværende tidspunkt estimeres det, at målgruppen er i omegnen af 80 til 100 børn om året. I gruppen indgår børn/unge, der modtager enten sygehusundervisning eller sygeundervisning. Det skønnes, at 20 % af disse børn og unge kunne være relevante brugere af teknologien.

I Aarhus kommune er der en række børn og unge, der grundet somatiske sygdomme er afhængig af undervisning uden for deres respektive skole.

Undervisningen af syge børn/unge foregår med forpligtigelse i Folkeskoleloven § 23:

 •  i forbindelse med indlæggelse på hospital (sygehusundervisning)

 • sygeundervisning givet af elevens egen skole i elevens hjem (sygeundervisning)

Tab af sociale relationer

For børn og unge, der modtager sygehus- og/eller sygeundervisning er sygeforløbet forbundet med somatiske og psykiske udfordringer. Desuden kan sygdom være forbundet med en række sociale savn og tab til barnets sociale arena og relationer i skolen.

Sygehus- og/eller sygeundervisningen gives i individuelle tilpasset forløb med afsæt i barnets behov, formåen og dagsform afhængig af barnets/den unges sygdomsforløb.

Den individuelle tilpassede sygeundervisning har dog ikke mulighed for at gøre den sygdomsramte til en aktiv del af barnets/den unges normale læringsmiljø i den almindelige klasse, da sygeundervisningen sker uden for skolen.

Svært og dyrt puslespil for skolerne

Udover at sygehus- og/eller sygeundervisning kan være en udfordring for det enkelte barn/den unge, så kan sygeundervisningen for skolerne ligeledes være forbundet med organisatoriske og ressourcemæssige udfordringer. Det er en opgave, der ligger udover den normale undervisningspraksis; den kræver derfor ekstra ressourcer at tilrettelægge og gennemføre.

Systematisk undersøgelse for første gang

Det velfærdsteknologiske løsningsforslag i projektet er ikke tidligere afprøvet systematisk i en dansk kontekst for teknologiens læringsmæssige, sociale og effektiviseringsmæssige potentialer. Teknologien har været anvendt i enkeltstående forløb, hvor forældrene til de sygdomsramte børn og unge har været tovholdere. Med projektet ønskes en dybdegående social, faglig og psykologisk undersøgelse af den effekt, teknologien måtte have for barnet/den unge, for forældrene og for barnet/den unges fagpersonale. Målet er, at erfaringerne bevæger sig fra ’feel good’-erfaringer til faglige bedømmelser af potentialet ved teknologien, og dermed om teknologien har relevans i den kommunale tilbudsvifte inden for målgruppen.

 

Projektejer:

 • Magistratsafdelingen Børn og Unge
 • PPR og Specialpædagogik

Projektleder:

Søren Kronborg Pedersen, Konsulent PPR og Specialpædagogik, Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU)

Samarbejdsparter:

 • ORY Laboratory, OriHime; udvikler og ejer af teknologien
 • Kommunale skoler, hvor der er elevforløb med sygeundervisning
 • Sygehusundervisningen i Aarhus kommune
 • DokkX, der har interesse i og kendskab til teknologien
 • Center for Frihedsteknologi som sparringspartner undervejs i projektet samt ift. projektets udbredelsespotentiale
 • Jesper Algren, Ministry of foreign affairs of Denmark. Ministeriet har vist interesse for projektideen og muligheden for at få ORY Laboratory til at etablerer deres europæiske afdeling i Aarhus
 • Interne afdelinger i magistratsafdelingen Børn og Unge såsom Digitalisering og Budget og Regnskab

 

 • VTU-puljen
 • Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU)
 • ORY Laboratory, OriHime

Marts 2018 t/m december 2018