Se ombygget skoletoilet i udskolingen på Holme Skole i video her Fremtidens Skoletoiletter Holme Skole

Se ombygget skoletoilet i indskolingen på Sølystskolen i video her Fremtidens Skoletoiletter Sølystskolen 

Se ombyggede skoletoiletter på Skovvangsskolen:

Pigetoilet Fremtidens Skoletoiletter Skovvangsskolen 

Drengetoilet Fremtidens Skoletoiletter Skovvangsskolen 

Projektet vil afprøve og videreudvikle nye materialer og teknologier med henblik på at kunne skabe trygge, indbydende, hygiejniske og driftssikre toiletforhold på grundskoler; til gavn for elever og lærere og til effektivisering af drift og rengøring. 

Indsatser omkring hygiejne forventes at reducere sygefravær.

Målgrupper på skolen:

 • Elever
 • Fagvoksne
 • Ledere
 •  Driftsansvarlige
 • Rengøringsansvarlige
 • Forældre

Målgruppe kommunen:

 • Bygningsansvarlige
 • Sundhedsansvarlige
 • Uhumske toiletter afholder børn fra at bruge dem, og det har store negative konsekvenser.
 • Mange elever undgår indtagelse af mad og drikke for at slippe toiletbesøg.
 • Manglende toiletbesøg har indflydelse på trivsel og læring, og i værste fald kan manglende toiletbesøg få sundhedsskadelige konsekvenser: forstoppelse, urin- og afføringsinkontinens eller blære- og nyresygdomme, som kan føre til indlæggelser hos det enkelte barn. 
 • Samtidig kan det konstateres, at dagens standard for renovering ikke rækker til at ændre en række grundlæggende problemer. 

Samarbejdsparter i udførelsesfasen: 

Holme Skole, Sølystskolen, Skovvangskolen,  Sundhed og Trivsel, Proces Arkitekter, IWI technology, DCUM, Vesthimmerland kommune, Rådet for Bedre Hygiejne. Dertil kommer de valgte leverandører til anlægsarbejderne.

(I undersøgelsesfasen var der andre/flere parter involveret).

 • VTU-puljen
 • Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU)
 • Eksterne projektpartnere

1.aug. 2017- 1.aug. 2019

Du finder afrapporteringen af projektet under Download her på siden.

Fremtidens Skoletoiletter og Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har samlet resultaterne af projektet i en rapport, som du kan downloade her på siden.

Hovedpointer

I pilotprojektet afprøves og evalueres fire tematiske indsatser:

 1. psykologiske forhold
 2. medansvar
 3. organisering
 4. etablering af nye toiletter

Formålet er at afdække, i hvilket omfang de enkelte indsatser påvirker elevernes oplevelse af og lyst til at bruge skolens toiletter.


De overordnede resultater for de fire tematiske indsatser ser således ud:

Indsats 1: psykologiske forhold medvirkede til, at en mindre andelen af elever oplever psykologiske barrierer i forbindelse med toiletbesøg. Den resulterede ligeledes i, at færre elever holder sig i skolen.

Indsats 2: elevansvar medvirkede til, at eleverne tænkte mere over, hvordan de efterlod toilettet, hvilket medførte, at de nu oplever toiletterne renere og at færre holder sig i skolen.

Indsats 3: organisering medvirkede til, at flere elever udviklede bedre vaner i forbindelse med toiletbesøg og håndvask, men førte ikke til en entydig positiv forbedring i andelen af elever, som holder sig i skolen.

Indsats 4: etablering af nye toiletter medvirkede til, at elevernes oplevelse af toiletterne blev forbedret. Dette blev tydeligt på flere parametre. Eleverne oplevede toiletterne som renere, oplevede færre luftgener, hvilket også resulterede i, at der er færre elever som holder sig i skolen.

Således har tre af ovenstående tematikken medvirket til, at færre elever holder sig i skolen. De enkelte indsatser viste dog varierende effekter i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.