Projektet ønsker at styrke indsatsen for, at flere elever i de specialpædagogiske tilbud i kommunen kan benytte bus i stedet for taxa.

 

Actura Robotcenter har udviklet en Smart Device, som skal testes i forbindelse med projektet. En Smart Device er indlejret i en mobiltelefon. Ved tryk på et ikon, der forestiller en redningskrans, aktiveres en alarm og en serie individuelle handlinger, der er planlagt på forhånd. 

Devicen afprøves sammen med individuelle støtteforanstaltninger, der sikrer implementeringen. En eller flere ressourcepersoner (forældre, pædagoger, mentorer, vagtcentral) modtager alarmen på deres enheder (telefoner, iPads, pc etc.), og ressourcepersonen sætter de planlagte aktiviteter i gang.

En smart device til smartphone, der har direkte kontakt til støttepersoner

Børn og unge med specialpædagogiske behov, der modtager et specialpædagogisk tilbud i form af specialdagtilbudspladser, specialklasser eller specialskoler/uddannelsesinstitutioner

I forbindelse med de specialpædagogiske tilbud tilbydes flere børn og unge befordring med enten taxa eller minibusser, mens andre får et buskort.
Børn og Unge anvendte i 2012 ca. 39 mio. kr. til befordring af elever i specialklasser. Derfor har man et øget fokus på effektivisering af udgifterne.

Magistratsafdelingen for Børn og Unge, MBU

VTU-puljen

Marts 2015 – Juni 2016

Kører videre i Børn og Unge (MBU) og Social og Beskæftigelse (MSB) som storskalatest.