• At undersøge, om brug af transportrobotter reducerer personalets tidsforbrug på logistiske opgaver
  • At undersøge, om man kan forbedre arbejdsmiljøet ved at minimere de tunge løft af vasketøjssække og begrænse flytningen af vasketøjsvogne og andre bure

Vikærgårdens medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanten har efterspurgt teknologi til håndtering af vasketøj. Sækkene med vasketøj er store, svære at håndtere og enormt tunge. Burene, som sækkene samles i, er tunge og svære at flytte.

  • Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, MSO
  • Vikærgården Akuttilbud og Rehabilitering
  • Blue Ocean Robotics

VTU-puljen

2016 - juni 2017

Stoppet pga. uløselige tekniske udfordringer.

  • Projektet har været ramt af enorme tekniske udfordringer. Leverandøren har ikke kunnet løse disse trods tilsagn ved projektstart
  • Robotten har været udfordret af smalle og uforudsigelige omgivelser på Vikærgården. Den kunne ikke hægte sig på de vogne, som anvendes til vasketøj. Hvis udfordringerne skulle håndteres ordentligt, var en total ombygning eller omprogrammering nødvendig 
  • Leverandøren meldte ud, man ikke kunne tilpasse robotten til behovene. Derfor traf man den beslutning at afslutte projektet før den egentlige afprøvning.

Projektets vigtigste konklusioner er:

  • Potentialet for anvendelse af transportrobotter er stort
  • Tilpasning af teknologien har været kompliceret. Dette på trods af at der blev lavet et stort forarbejde med udvælgelse af den korrekte teknologi til omgivelserne
  • Plejecentre er udfordrende for robotter pga. uforudsigelighed, trange pladsforhold og mængden af mennesker. Disse omgivelser kan ikke direkte sammenlignes med hospitaler, hvor transportrobotter fungerer i dag