Det er projektets formål at afprøve, om forbedret håndhygiejne ved brug af LightGuide kan nedbringe kortvarigt sygefravær.

Personalet i udvalgte daginstitutioner.

Light Guide fungerer med nudging via blinkende lys i sæbe-, papir- og spritdispensere installeret på toiletter.

Falder sygefraværet, hvis vi husker at vaske hænder efter toiletbesøg? 

Kort sygefravær er årsag til ca. 90% af alle sygemeldinger. Heraf skyldes knapt halvdelen infektionssygdomme. Og dårlig håndhygiejne er en stor smittekilde for infektionssygdomme.
I et forsøg på at forbedre håndhygiejnen har Berendsen udviklet nudging-systemet Light Guide til badeværelser. Det registrerer toiletbesøg og lader derefter sæbedispenser, håndtørrer og spritdispenser blinke i rækkefølge, så brugerens opmærksomhed ledes hen på brug af sæbe, håndtørrer og sprit.

  • Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU)
  • Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)
  • Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB)
  • Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (MTM)
  • Berendsen
  • Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet

 

VTU-puljen

 

2017 – 2018

Resume

Når man ser på det overordnede sygefravær (andelen af syge) over tid, kan der ikke ses en forskel mellem interventionsgruppen og kontrolgruppen, hverken før eller under projektet. Light Guide har ikke haft betydning for medarbejdernes håndhygiejne. Der er ikke påvist en ændret praksis i perioden, idet forbruget af sæbe og sprit ikke er påvirket. Dermed kan det ikke formodes, at systemet har betydning for omfanget af infektionssygdomme og dermed sygefravær hos medarbejderne.

 

Anbefaling

Det anbefales, at Light Guide ikke udrulles i Aarhus Kommune. Nudgingen har ikke fungeret. Det anbefales, at den enkelte institution selv træffer beslutning om, hvorvidt de ønsker at anvende Berendsen. Berendsen har indkøbsaftale med Aarhus Kommune med deres almindelige sensor-dispensere og forbrugsvarer, så institutionerne har fri mulighed for at vælge Berendsen, fremfor andre leverandører.

Ønskes Light Guide anvendt, på trods af anbefalingen, er der en merudgift ift. deres almindelige sensor-dispensere på ca. 1.500 kr. pr. toilet pr. år.