Gå til hovedindhold

Fra idé til projekt trin 1-7

OPI-puljen modtager ansøgninger løbende

 • Læs op

Indhold

  Sekretariatet for Velfærdsteknologisk OPI-pulje kan give dig sparring fra idé til projekt og evaluering. Sekretariatet består af en koordinator og medarbejdere fra alle magistratsafdelinger i Aarhus Kommune.
  Nedenfor kan du se de forskellige trin i processen, og hvordan man griber det an. Du er altid velkommen til at kontakte os!

  Inden du søger midler i OPI-puljen skal du overveje, hvordan din idé kan:

  • fremme borgerens livskvalitet
  • fremme et sundt og godt arbejdsmiljø for medarbejderne
  • effektivisere kommunens drift
  • skabe innovation, vækst og nye job i det private erhvervsliv
  • have potentiale på tværs i kommunen, fx være til gavn for andre målgrupper
  • udvikles og afprøves i samarbejde med eksterne partnere som private virksomheder, uddannelsesinstitutioner etc.

  Du kontakter din repræsentant i OPI-sekretariatet og vender din idé med vedkommende. Alle magistratsafdelinger er repræsenterede i sekretariatet, og du finder dem her Medlemmer af OPI-puljens sekretariat (aarhus.dk)

  Efterfølgende kontakter du sekretariatets koordinator og beskriver din idé, så sørger hun for at sætte dig i forbindelse med den eller de magistratsafdelinger i Aarhus kommune, som kunne have interesse i din idé. 

   

   

  OPI-sekretariatet sørger for at foretage en screening af din idé i forhold til, hvordan den eventuelt kan skabe værdi for Aarhus Kommune. Tilbagemeldingen til dig kan være:

  a) God idé
  b) God idé, men skal have en drejning
  c) Idéen passer ikke ind

  • Du skriver i første omgang en kort projektansøgning sammen med den eller de magistratsafdelinger, som projektet tænkes at blive forankret i.
  • Det aftales, hvilken magistratsafdeling der påtager sig det overordnede ansvar for projektet i rollen som projektejer.
  • Når din idé er beskrevet, vurderer sekretariatet, om din idé falder inden for puljens rammer og er beskrevet klart nok.
  • Typisk vil vi gerne mødes med dig og have en dialog om dit projekts styrker og svagheder og om, hvordan projektet måske kan styrkes yderligere.
  • Det er også her, vi vurderer forhold omkring udbudsgrænser, tværgående samarbejdsmuligheder og kobling til øvrige initiativer i kommunen.
  • Sekretariatet vurderer den færdige ansøgning med henblik på at indstille den til bevilling i OPI-puljens styregruppe.
  • Styregruppen består af økonomichefer fra de forskellige magistratsafdelinger plus erhvervschefen.
  • Vi modtager ansøgninger løbende.
  • På baggrund af sekretariatets indstilling er det OPI-puljens styregruppe, som træffer den endelige beslutning om bevilling.
  • Hvis din projektansøgning bevilges puljemidler, overføres det ansøgte beløb til den magistratsafdeling, der er projektejer og dermed budgetansvarlig.
  Sidst opdateret: 4. oktober 2023