Gå til hovedindhold

VR til træning af sociale færdigheder

Videoer, som afspilles i VR-briller, fungerer som eksponeringsterapi og skal afkorte forløb med social angst. Projekterne er afsluttede.

Kvinde iført VR-briller og med controllere i hænderne
 • Læs op

Indhold

  Målgruppen var tre specialafdelinger i MSB

  • borgere med angst i Ungecentret
  • borgere med angst hos Job, Udsatte og Socialpsykiatri
  • borgere med kroniske lidelser, smerter eller psykiske diagnoser hos Center for Fleksjob og Virksomhedsindsats

  Resultater

  Afprøvning af VR-eksponering i jobsamtaler

  Jobcentret:
  Der er opnået positive, kvalitative effekter.
  For Borger: Mindsker nervøsiteten, øget selvsikkerhed, meget brugbart, virker meget realistisk.
  For Personalet: VR–eksponering gør, at borgeren får mere kontrol over samtalerne og mere og mere selvtillid, VR giver konsulenten en bedre indsigt ind i borgeren, en ”køreprøve” til samtalen.
  For økonomien: 10 borgere ud af 16 er kommet i job med gennemsnitlig 12 time pr uge. Vi har ikke valide tal på om jobbet skyldes VR-eksponering.
  Jobcentret har på baggrund af resultaterne valgt at fortsætte ved at:
  - lader VR indgå som fast tilbud til flere borgere
  - at udvide tilbuddet til andre afdelinger (rehabiliteringsteamet)
  - at VR-eksponering indgår i de to årlige jobmesser
  - at bruge andre film fra det eksisterende bibliotek alt efter borgeres
  behov.
  - at få lavet et VR-eksponeringsteam, der står for VR-tilbuddet

   

  Afprøvning af VR-eksponering Center for Botilbud og Center for Mestring

  Der er opnået positive, kvalitative effekter.
  For Borger: øget selvstændighed, øget mulighed for fælles deltagelse, bedre indsigt i hvad angst trigger på.
  For Personalet: VR er godt redskab til at kunne drøfte mestringsstrategier for borgerens angst. Godt dialogværktøj.
  For økonomien: har ikke været muligt at opnå valide økonomiske gevinster i form af reduktion i ledersager tid ved brug af VR i forløbet.

  Center for Botilbud og Center for Mestring har valgt at fortsætte med VR-eksponering og udvider området til at tilbyde borgere med spiseforstyrrelser VR-eksponering. Fortsættelsen er med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet, herunder erfaringen med, at VR kan bruges som et supplerende redskab ind i den socialfaglige indsats ift. at øge borgers mestringskompetencer

   

  VR-eksponering i Ungecentret på Skanderborgvej

  Der er opnået positive kvalitative effekter.
  For Borger: 5 borgere ud af 13 profilerede af VR-eksponering (unge fra to forskellige afdelinger/med forskellige indsatser har afprøvet).
  For Personalet: VR har været nemt og overskueligt at blive lært op i og bruge. Brugbart og effektfuldt supplement i særligt de forebyggende indsatser (57% succesrate). Nogle unge har mange komplekse
  udfordringer, og det er ikke altid oplagt at bruge VR-eksponering (16% succesrate).
  For økonomien: Det har ikke været muligt at opnå valide gevinstresultater som opstillet i BC.

  Ungecentret Skanderborgvej fortsætter med at benytte de fire VR-briller og tablets frem til kontraktophør.
  Muligvis med en udvidet afprøvning ved forebyggende indsatser, da disse har vist sig mest effektive. Der sigtes efter at flere medarbejdere kan benytte sig af VR som supplement ved særligt forebyggende indsatser.

  Projektbeskrivelse

  Projektet vil undersøge, om borgere med for eksempel angst kan få hjælp til at håndtere svære situationer gennem træning med VR-briller. Med VR kan borgeren øve sig i et virtuelt forløb, inden vedkommende kaster sig ud i opgaven i virkeligheden. Det kan for eksempel være at opleve en bustur med VR-briller, at forberede en indkøbstur ved først at have gennemlevet den med VR og at gennemføre studie- eller jobsamtaler virtuelt.

  Projektet skal samtidig gøre medarbejderne fortrolige med VR som et redskab til at hjælpe borgerne.

  Livskvalitet

  Det forventes, at man kan afkorte et forløb med angst eller anden problematik ved at bruge VR og dermed skabe basis for bedre livskvalitet. Indsatsen skal give borgeren mulighed for at leve det liv, han/hun vil.  Hvis en borger for eksempel først har fået overskud til at handle i butikker selv, kan en sidegevinst være, at vedkommende måske også får mod på at tage med en ven på café.

  Der forventes også positive økonomiske effekter af indsatsen, idet forløbene med håndtering af angst formodentlig afkortes.

   

  MSB har projektledelsen, og projektet gennemføres i samarbejde med virksomheden Khora Aps.

  Projektperiode: januar 2022 – september 2022

  Baggrund

  Ønsket om at afprøve VR kommer fra ledere i driften. Der er indsamlet viden fra andre kommuner og kolleger, der har erfaringer med VR.

   

  Sidst opdateret: 5. december 2023