Gå til hovedindhold

Sansestimulering på botilbud

Projekt på tre lokaliteter skal undersøge, i hvilken udstrækning sansestimulering kan mindske konflikter.

 • Læs op

Indhold

  Formål

  Projektets formål er at forbedre håndteringen af urolige borgere på socialområdet, da de kræver mange ressourcer og påvirker medarbejdernes trivsel negativt.

  Forskning og andre projekter viser, at sansestimuli har en positiv effekt på borgere, der har udadreagerende eller selvskadende tendenser. På baggrund af erfaringer fra praksis samt forskning på området er der belæg for at antage, at sansestimuli

  • beroliger urolige borgere og derved reducere udadreagerende og selvskadende adfærd.
  • påvirker medarbejdernes trivsel positivt, da medarbejderne bliver udsat for færre voldelige episoder og konflikter med borgerne.
  • klæder medarbejderne bedre på til at håndtere episoder, når de forekommer.

   

  Teknologi

  Projektet vil teste mulige konfliktreducerende og sansestimulerende teknologier med henblik på at udvikle og kvalificere sanserum og rolighedspakker til en fremtidig skalering til MSB’s relevante botilbud og målgrupper. Der er igangsat drøftelser med flere virksomheder, der er interesserede i at indgå i et samarbejde.

  Sansestimulerende teknologier kan fx være skiftende lyd og lys; dufte; tyngdedyner, og -veste.

  Målgruppe

  Målgruppen er borgere med svære psykosociale udfordringer, som ofte er dobbeltdiagnosticeret.

  På nuværende tidspunkt vil projektet omfatte tre delprojekter:

  • Sanserum på bostedet Nygårdsvej
  • Sanserum på Malling Bosted
  • En rolighedspakke, som kendt fra demensområdet i MSO

   

  For de 50 borgere, der allerede er vurderet til at deltage, og under forudsætning af at gevinsten ved rolighedspakken kan sammenlignes med gevinsten ved sanserum, giver det en estimeret gevinst på:

  1.274.458 kr. pr. år. Gevinsten nås pga tidsbesparelser i forbindelse med konflikthåndtering.

   

  Baggrund

  Det er svært at rekruttere og fastholde medarbejdere til bosteder med udadreagerende borgere, og bostederne kæmper med højt sygefravær og usikkerhed hos medarbejderne. Arbejdet med udadreagerende borgere er en stressfaktor for medarbejderne. 

  Sansestimuli er blevet afprøvet til netop at understøtte denne udfordring flere steder bl.a. på bostedet Stubberupgård i Borup kommune på Sjælland, hvor de har haft stor succes med at forbedre forholdene for både borgere og ansatte via sansestimulering.

   

  Projektledelse

  Den overordnede projektledelse varetages af MSB-Digitalisering

  Kontaktperson: Cecilie Mortensen, Kontorchef.

  Projektejerskaber:

  Voksen Job og Handicap (VJH), Natasja Mannemar Jensen, Driftschef.

  Job, Udsatte og Socialpsykiatri (JUS), Preben Bøgelund, Centerchef.

   

  Projektperiode

  Maj 2023 - marts 2024

  Sidst opdateret: 5. april 2024

  Nyheder om sansestimlering på botilbud