Gå til hovedindhold

MidUrine

Formålet med projektet er, at kvindelige plejehjemsbeboere med symptomer på urinvejsinfektion udredes bedre, end tilfældet er nu, med en midtstråleurin-opsamler.

 • Læs op

Indhold

  Teknologi

  Aarhus Medical har udviklet en midtstråleurin-opsamler (MidUrine), der har potentiale for diagnostikken og en reduktion af tidsforbruget i forbindelse med urinprøvetagninger for medarbejderne. MidUrine har allerede i laboratorieforsøg og i mindre skala vist sig at fungere. Der er udført laboratorietest, der ved hjælp af frugtfarve viser, at MidUrine er i stand til at afskille den første urin fra midtstråleurin. Der er desuden lavet test af komfort, fastholdelse og evne til at opsamle den korrekte mængde urin hos raske personer. MidUrine ønskes nu testet i større skala samt relevant testmiljø.

  Formål

  Formålet med projektet er, at kvindelige borgere på plejehjem med symptomer på urinvejsinfektion udredes bedre, end tilfældet er nu, og mere effektivt med henblik på lindring af symptomer og igangsættelse af relevant behandling. Teknologien forventes af forebygge indlæggelser.

  Målgrupper

  Kvinder på plejehjem med symptomer på urinvejsinfektion. Som udgangspunkt ønskes 50-80 kvindelige borgere fra plejehjemmene i Område Midt-Øst, som tester MidUrine.

  Desuden en før-test på yngre kvinder i lægepraksis på Trøjborg, inden løsningen testes på plejehjem.

  MidUrines løsning er kun til kvinder, som estimeres at udgøre 2/3 af det samlede antal borgere, der tages urinprøver på, hvilket svarer til 216 borgere årligt.

  Baggrund

  Urinvejsinfektioner (UVI) er hyppige, og de kan særligt i den ældre del af befolkningen være alvorlige: 10% af kvinder over 65 år angiver at have haft symptomer på UVI det seneste år, og urinvejsinfektioner er en af de hyppigste årsager til indlæggelse på danske hospitaler. Derfor er korrekt opsamling og diagnostik vigtigt. Man anvender midtstråleurin til at diagnosticere tilstanden, og denne opsamles ved at lade den første urin løbe ud i toilettet/bækken og derefter opsamle den midterste stråle i et prøveglas.

  Anbefalingerne til opsamling af midtstråleurin stemmer i imidlertid ikke overens med de officielle anbefalinger. En rundspørge viser, at der anvendes forskellige metoder, hvor der er risiko for, at prøverne kontamineres.

  Personalet rapporterer desuden, at det ofte kan være forbundet med stort tidsforbrug at indsamle en urinprøve. De står ofte i et dilemma mellem at sikre en valid urinprøve versus potentielt at begå et overgreb på borgere med demens eller andre kognitive problemstillinger, som ikke nødvendigvis forstår behovet for urinprøven.  

  Projektledelse

  Projektejer Ivan Kjær Lauridsen, kontorchef Velfærdsteknologi & Hjælpemidler 

  Projektleder Katrine Kolster Jensen kakoj@aarhus.dk, sygeplejerske og projektleder Velfærdsteknologi & Hjælpemidler 

  Ekstern samarbejdspartner: Aarhus Medical, kontaktperson Morten Charles (mc@ph.au.dk)

  Projektperiode

  Januar 2024 - januar 2025

  Sidst opdateret: 19. februar 2024