Gå til hovedindhold

Læringsfilm til VR på autismeområdet

Projektet vil bruge VR til at styrke borgerens selvstændighed og medarbejdernes faglige viden til brug for børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser.

 • Læs op

Indhold

  Borgere, voksne og unge, med autismespektrumforstyrrelser har svært ved at agere i sociale situationer, og de og deres hjælpere savner redskaber til at træne og mestre disse udfordringer. 

   

  På baggrund af forskning i brugen af VR samt andre øvelsesmetoder, har det vist sig, at det at opleve og afprøve konkrete situationer på forhånd giver mere sikkerhed i mødet med situationerne i den “virkelige” verden.

   

  Formål med projektet

   Bedre service til borgerne gennem flere og bedre redskaber. Borgeren får redskaber og hjælp til at mestre sin usikkerhed og varetage sin selvstændighed. Der forventes færre frustrationer og større tilfredshed med den service, borger tilbydes.

  Virksomhedens gevinst. Udvikling af virksomhedens videokartotek og muligheder gennem kontekst-specifik udvikling af produkter. Borgere i projektet er anderledes end andre områder, hvor VR er blevet prøvet.

   

  Medarbejderne får styrket faglige kompetencer og flere faglige muligheder til håndtering af opgaver og episoder. Der forventes en effektivisering bl.a. gennem reduktion af udgifter til ydelser og kortere ophold på bosteder. Det vil nedbringe ventelister og reducere udgifter til andre kommuner til håndtering af borgere på venteliste.

   

  Målgrupper

   Projekt A) (8-10 borgere) Voksen, Job og Handicap (VJH)

  ·    Fokusere på voksne med autismespektrumsforstyrrelser i VJH. 

  ·    Samt de medarbejdere, der skal hjælpe borgeren med at mestre eget liv. 

  Projekt B) (ca. 20 borgere) Unge, Job og Uddannelse (UJU).

  ·    Fokusere på hjemmeboende unge med autismespektrumsforstyrrelser, i UJU.  

  ·    Samt de medarbejdere, som skal hjælpe borgeren med at mestre eget liv. 

   

  Projektperiode

  Projektet er opdelt i tre faser. Der er søgt og bevilget finansiering af første fase af projektet, hvor man vil præcisere de konkrete forhold for det fulde projekt. Fase 1 levede op til forventningerne, og dermed er de efterfølgende faser også bevilget.

  Projektet estimeres til at forløbe fra august 2023 – april 2024 

   

  Faseopdelt vurderes perioden at være fordelt som følgende: 

  Fase 1: august 2023 – oktober 2023  

  Fase 2: november 2023 – marts 2023 

  Fase 3: marts 2024 – april 2024 

   

  Projektledelse

  Den overordnede projektledelse varetages af Digitalisering i MSB.  

  Kontaktperson:  
  Cecilie Mortensen, Kontorchef. 

   

  Projektejerskaber: 

  ·    Natasja Mannemar Jensen, Driftschef i Voksen, Job og Handicap (VJH)  

  ·    Janus Hedeman, Driftschef i Unge, Job og Uddannelse 

   

  Ekstern samarbejdspartner: Jesper Roy, TakeAWalk

  Foto: Tak til TakeAWalk 

  Sidst opdateret: 9. januar 2024