Gå til hovedindhold

HVIL | bedre søvn til flere

Projektets overordnede formål er at forebygge og afhjælpe søvnproblemer vha den forskningsbaserede app HVIL. Forventningen er, at indsatsen vil forbedre den generelle mentale sundhed og trivsel i Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Teknologi

  HVIL er en forskningsbaseret app udviklet af den Aarhusbaserede, sundhedsteknologiske virksomhed Enversion A/S. HVIL vil gennem coaching og søvndagbog forbedre borgernes søvn og søvnadfærd. Appen ønskes afprøvet i Aarhus Kommune.

   

  Formål

  Projektets overordnede formål er at forebygge og afhjælpe søvnproblemer samt forbedre den mentale sundhed og trivsel i Aarhus Kommune.

  Samtidig har projektet også til formål at hjælpe borgere med at fastholde arbejdsevnen, fastholde produktiviteten på arbejdspladsen eller give bedre mulighed for at komme væk fra sygedagpenge og tilbage i job. Projektet bidrager dermed til både individuel trivsel og samfundsmæssig bæredygtighed. 

  Ved at koble HVIL til eksisterende sundhedsforløb, er det forventningen, at borgerne, via bedre og mere søvn opnået via HVIL, understøttes i positiv adfærdsændring og mestring af egen situation. 

   

  Målgrupper

  Den primære målgruppe for projektet er voksne borgere over 18 år, der deltager i sundhedsforløb om stress eller depression hos Frydenlund HUSET, en del af Folkesundhed Aarhus.

  Borgere i Aarhus Kommune, der oplever søvnproblemer, er også en målgruppe. Borgerne har ikke nødvendigvis kontakt med kommunen og rekrutteres gennem markedsføring via Aarhus Kommunes og Enversions markedsføringskanaler.

  Derudover vil borgere, der henvender sig til deres praktiserende læger med forskellige sundhedsudfordringer, også være en del af målgruppen. 

   

  Baggrund

  Data fra Den Nationale Sundhedsprofil viser, at 49,2% af befolkningen adspurgt svarer at have oplevet søvnproblemer inden for de seneste 14 dage, og blandt dem lider 20% af kroniske søvnproblemer. Overført til Aarhus Kommune svarer det til, at godt 172.000 borgere har søvnproblemer og at knap 35.000 heraf har kroniske søvnproblemer. For lidt søvn medfører kognitive problemer, såsom nedsat koncentration og opmærksomhed samt emotionelle problemer i form af øget stress, angst og depression. Det er dokumenteret i talrige undersøgelser.

   

  Projektledelse

  Projektejer Ivan Kjær Lauridsen, kontorchef Velfærdsteknologi & Hjælpemidler 

  Projektleder Katrine Kolster Jensen kakoj@aarhus.dk, sygeplejerske og projektleder Velfærdsteknologi & Hjælpemidler 

  Enversion:  

  Daniel Malmros dma@enversion.dk (projektleder)

   

   

  Projektperiode

  November 2023 t/m december 2024 

  Sidst opdateret: 19. februar 2024