Gå til hovedindhold

Forebyggelse og behandling af dehydrering med intelligente drikkeglas

Nudging til at drikke reducerer dehydrering og sygdom og registrerer samtidig væskeindtag.

 • Læs op

Indhold

  Projektet er afsluttet. Se evalueringsrapport.

  Gevinster

  Brugen af intelligente drikkeglas kan have flere gevinster:

  • højere kvalitet og validitet i væskeregistreringen, hvilket medfører en bedre og mere kvalificeret pleje og behandling
  • forebyggelse af dehydrering samt indlæggelse hermed gennem nudgingfunktioner, hvilket medfører mere trivsel, højere funktionsniveauførende til mindre forbrug af ydelser indenfor sygepleje-og personligpleje
  • mindre tidsforbrug til håndtering af væskeregistrering sammenlignet med det papirbaserede væskeskema, hvilket frigiver tid for personalet til at varetage andre opgaver

   

  Teknologi

  Gennem et innovationspartnerskab har Albertslund Kommune udviklet et intelligent drikkeglas sammen med virksomheden Aquatime. Glasset kan væskeregistrere og nudge til øget væskeindtag.

   

  Målgruppe

  Mellem 25-30 borgere, der modtager sygepleje og/eller hjælp til personlig pleje fra hjemmeplejen, som vurderes til at være dehydrerede eller i risiko herfor. Borgeren skal kunne se og høre rimeligt og forstå koblingen mellem lys og lyd og væskeindtag. Målgruppen vurderes til at være omkring 800 borgere for hele Sundhed og Omsorg.

   

  Baggrund

  Studier viser, at helt op til 20% af ældre borgere tilknyttet hjemmeplejen er dehydrerede. Som en konsekvens af mangel på standardiserede værktøjer og metoder til identificering af dehydreringer er den reelle forekomst ukendt og formodentlig underestimeret.

  Dehydrering ved ældre borgere kan føre til en række alvorlige følgetilstande såsom delirium, faldtendens, obstipation, nyresvigt, øget risiko for infektioner og dårlig regulering af diabetes, hvilket alt sammen medfører potentielle hospitalsindlæggelser, øget sygelighed og dødelighed.

  Der anvendes i dag papirbaserede væskeregistreringsark, som udfyldes løbende af det personale, der er omkring borgerne. Det medfører store validitetsproblemer, da skemaerne ofte ikke er udfyldt fyldestgørende. Det er samtidig vanskeligt at vide, om glasset er tomt, fordi borgeren har drukket væsken eller hældt den ud i potteplanten.

   

  Resultater

  Resultaterne viser, at langt de fleste borgere i løbet af projektet øgede deres funktionsniveau (17 borgere ud af 27). Ved opfølgningen på de 17 borgere er der fem borgere, hvor funktionsevnen enten er status quo eller er steget. Det fremgår ligeledes af projektet, at borgernes funktionsniveau hænger sammen med deres væskeindtag. Langt de fleste borgere (16 ud af 27) har også en stigning i trivsel. Se alle resultater i evalueringsrapporten. 

  Virksomheden har haft stort udbytte af at deltage i projektet og vil i fremtiden arbejde på en bedre driftsstabilitet. 

  Gevinsterne i businesscasen blevet bekræftet gennem projektet, da der kan konstateres en tidsbesparelse. Dertil kan lægges, at enkelte borgere efter en stigning i FIM, i projektet, er i stand til at fastholde denne stigning ved opfølgnings-FIM målingen. Når alle udgifterne trækkes fra alle gevinsterne, efterlades en positiv businesscasen allerede i 2025.  

  Sidst opdateret: 3. juli 2024