Gå til hovedindhold

Flashglucosemåling på socialområdet

Projektet skal undersøge, om borgerne får bedre service og sundhed med automatisk flashglucosemåling, og om medarbejderne sparer tid, når de ikke skal foretage manuelle blodsukkermålinger og papirdokumentation.

 • Læs op

Indhold

  Projektet er afsluttet. 

  Teknologi

  En flashglucosemåler er et sensorbaseret monitoreringssystem, der hvert minut foretager automatisk glucosemåling. Resultaterne aflæses i en app på telefonen.  

  Formål

  Projektet skal give bedre service til borgerne i MSB og øge den generelle diabetespleje gennem styrkelse af personalets faglighed på diabetesområdet. Der forventes en effektivisering ved afskaffelsen af manuelle stik og håndskreven dokumentation. Der forventes også forebyggelse af diabetessenfølger og derved en reduktion af udgifter til fremtidige ydelser og udgifter, som følge af et mere stabilt blodsukkerniveau og et generelt bedre sundhedsniveau.

   

  Projektet er opdelt i to faser. Der er søgt midler til projektets første fase plus en betinget bevilling til fase 2.

  Fase 1:

  Pilotimplementering af FreeStyle Libre blandt borgere med diabetes på Nordbyvænget. Formålet med denne fase er at indsamle erfaringer, og kvalificere implementeringen af flashglukosemålere på socialområdet, med henblik på en bredere udrulning v. MSB’s botilbud. Dette indebærer en præcisering af de relevante målgrupper, en oversigt over forventede gevinster på kort og lang sigt, samt en implementeringsvejledning for teknologien på socialområdet. Her vil de primære udgifter være til frikøb af personale, timer til projektarbejde og abonnement på flashglukosemålerne for de fem beboere på Nordbyvænget.

  I fase 2 søges til en bredere udrulning af flashglukosemålerne på socialområdet.

   

  Målgrupper

  Målgruppen er borgere i MSB med diabetes, der er tilknyttet et botilbud, og som følge af fysisk handicap eller kognitive udfordringer, har brug for hjælp til daglige blodsukkermålinger, der i dag kræver et stik med en nål hver gang.

   

  Projektledelse

  Kontaktperson:

  Cecilie Mortensen, kontorchef i MSB Digitalisering.

   

  Projektejerskab:

  Natascha Mannemar, MSB, Driftschef for VJH.

  Karina Lyngaa, MSB, Centerchef for Nordbyvænget (VJH)

  Projektleder Ask Bendixen, Velfærdsteknologisk Konsulent

  Eksterne:

  Abbott (link åbner i nyt vindue): Læs om freestyle.abbott/dk-da

  Anders Lindskov Jensen fra Abbott, anders.lindskovjensen@abbott.com 

   

  Projektperiode

  Samlet set forventes projektperioden (fase 1) at forløbe fra august 2023 til november 2023.

  Fase 2 vil kunne begynde umiddelbart efter den formelle afslutning af første fase; omfanget og varigheden af denne vil blive vurderet i fase 1.

   

  Konklusioner

  Fase 1 af projektet er afsluttet.

  Anvendelsen af målerne har vist både effektivisering med 43 minutter sparet dagligt per beboer på bostedet Nordbyvænget. Arbejdsmiljøet for medarbejderne er også forbedret, og målerne gav en bedre livskvalitet for borgerne.

   Det forventes, at flashglucosemålerne kan give store besparelser i fremtiden, da de kan være med til at sikre et stabilt blodsukkerniveau, forebygge senfølger og dermed massivt sænke omkostninger til behandling.

  Projektets største udfordring har været at få en databehandleraftale på plads. Hvis flashglucosemålere skal udrulles i storskala i MSB og MSO, skal der arbejdes på at lave en databehandleraftale.

  I 2024 fortsættes anvendelsen af glukosemålerne på Nordbyvænget med den midlertidige aftale, der er nu.

  Sidst opdateret: 20. februar 2024