Gå til hovedindhold

Duft og lyd

Duft og lyd på plejehjem forbedres, så plejehjem bliver rare og hjemlige steder at bo og leve.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommune har i samarbejde med Aarhus Universitet undersøgt duft- og lydmiljø på en række plejehjem. Undersøgelserne viser, at der er potentiale til at skabe mere behagelige og inviterende rammer på plejehjemmene. Projektets målrettede fokus på duft og lyd kan være til gavn for både beboere, pårørende og medarbejdere. 

  Effektmål

  • At borgerne oplever plejehjemmene som rare og hjemlige steder, hvor de ønsker at bo og leve. Det sker gennem et målrettet arbejde med forbedring af duft- og lydforhold, hvor vi bl.a. anvender teknologi.
  • At medarbejderne oplever et godt og behageligt arbejdsmiljø gennem forbedring af duft- og lydforhold.

  Der testes primært kvalitativt. De forventede gevinster er større trivsel og livskvalitet for borgerne og bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

   

  Test

  Der udføres en pilottest på 1-2 plejehjem. Efterfølgende inddrages fem plejehjem i testen. Ved projektets afslutning planlægges det at udrulle løsninger til forbedring af duft og lyd til en lang række plejehjem i Aarhus Kommune. 

  Erfaringer og løsninger fra projektet kan sandsynligvis også udbredes til socialpsykiatriske bosteder under MSB.

   

  Velfærdsteknologi

  For både duft og lyd kan der inddrages forskellige velfærdsteknologiske løsninger.

  • Duft: Det kan bl.a. være teknologier, der måler CO2-niveau og nudger til mere udluftning. Det kan også være en urinstråle-opsamler til at diagnosticere urinvejsbetændelse.
  • Lyd: Man kan f.eks. inddrage døgnrytme Tv-kanal eller en pude med indbygget højtaler, der reagerer på tryk og bevægelse.

  Teknologierne afgrænses nærmere i løbet af projektet, hvor der desuden inddrages erfaring fra allerede eksisterende velfærdsteknologiske projekter om duft og lyd, fx intelligente bleer og luftrensende planter.

   

  Projektperiode

  Januar 2022 – december 2023

  Projektledelse: Staben for Ældre og Omsorg, MSO.

  Der samarbejdes med Velfærdsteknologi & Hjælpemidler, MSO og forskellige afdelinger på Aarhus Universitet.

   

  Konklusioner

  Projektet er afsluttet er kommet frem til følgende konklusioner:

  Successer: 

  • Opnået forståelse for, at man ikke kan lade støjreduktion står alene. Vi kan ikke bare gøre det stille; det kan også være uhensigtsmæssigt, fx for demente borgere. Tilføj stemningsskabende lyd tilpasset målgruppen.
  • Det at sætte fokus på duft og lyd, gjorde medarbejderne opmærksomme på udfordringerne og betød, at de tog ejerskab for løsningerne og var med til at skabe forandringer i lydmiljøet. Mange lavpraktiske løsninger blev implementeret.
  • Succes med teknologier som Memory Cube og Music Mind.

  Udfordringer:

  • Ingen ændring i den største lydudfordring fra alarmerne, pga. leverandørens manglende vilje til samarbejde.
  • Der var ikke tid i projektet til at se på akustik, hvilket var en skam, da der er dårlig akustik på mange plejehjem. 
  • Lugtudfordringerne var svære at løse, da der her er tale om behov for kulturændring.
  Sidst opdateret: 26. januar 2024